Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Ontwikkeling nieuw vaccin tegen RS-virus

dinsdag 20 oktober 2020

Het respiratoir syncytieel virus (RSV) is één van de belangrijkste virussen die een verkoudheid (luchtweginfectie) veroorzaakt. Het is met name actief van oktober tot en met maart. Bijna alle kinderen krijgen een infectie met dit virus voor hun tweede verjaardag. He is dus van belang dat er onderzoek wordt gedaan naar een vaccin.

Het respiratoir syncytieel virus (RSV) is één van de belangrijkste virussen die een verkoudheid (luchtweginfectie) veroorzaakt. Het is met name actief van oktober tot en met maart.  Bijna alle kinderen krijgen een infectie met dit virus voor hun tweede verjaardag. De klachten bestaan meestal uit een onschuldige verkoudheid. Bij te vroeg geboren kinderen kan de infectie heftiger verlopen. Het blijft dat niet bij een “gewone” verkoudheid of ooronsteking, maar leidt tot een ontsteking van de kleine luchtwegen of longen (bronchiolitis). Dit kan hevige benauwdheid veroorzaken. En dit geldt nog in sterkere mate voor de kinderen die geboren zijn met onrijpe longen en die behandeld zijn voor BPD/ chronic lung disease. Ook voor kinderen met een aangeboren hartafwijking of het syndroom van Down kan RSV gevaarlijk zijnIn Nederland komen jaarlijks zo’n 2000 baby’s met een RSV-infectie in het ziekenhuis terecht.

Huidig Vaccin

Er is een vaccin met antistoffen tegen RSV (Palivizumab (Synagis®)) beschikbaar dat de kans op ernstige RSV-infecties verkleint. Dit vaccin moet elke vier weken worden gegeven in het winterseizoen omdat de toegediende antistoffen vrij snel uit het lichaam verdwijnen. Dit maakt het een kostbaar middel en er zijn strenge richtlijnen voor wie er in aanmerking komt. Alleen de meest kwetsbare baby’s worden hiermee gevaccineerd.

Hoopvolle resultaten met nieuw vaccin Nirsevimab

Afgelopen weken kwam een nieuw middel in het nieuws (Nirsevimab): één injectie die het kind een jaar lang beschermt. Het nieuwe vaccin is onderzocht bij bijna 1000 te vroeg geboren kinderen. De groep die het vaccin had gekregen had minder luchtweginfecties en minder ziekenhuis opnames door RSV dan de controlegroep (zie tabel). Bijwerkingen kwamen weinig voor. Het nieuwe vaccin is alleen onderzocht bij kinderen met een zwangerschapsduur tussen 29 en 35 weken.

Meer onderzoek nodig voor vaccin op de markt komt

Voordat het nieuwe vaccin op de markt komt is eerst nog meer onderzoek nodig. Een studie met een grotere groep kinderen is nodig om er zeker van te kunnen zijn dat het middel echt veilig is. Ook zijn studies bij andere groepen kinderen nodig, bijvoorbeeld bij prematuren jonger dan 29 weken en kinderen met hart- of longziekten, maar ook bij op tijd geboren kinderen. Er is hoop dat over een paar jaar alle baby’s de winter door kunnen met één prik!

Bron: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1913556?query=RES

Griffin MP, Yuan Y, Takas T, et al. Single-Dose Nirsevimabfor Prevention of RSV in Preterm Infants. New EnglandJournal of Medicine 30 juli 2020; 383:415-425.

Wist je dat er ook een RSV-patiëntennetwerk is? Een netwerk van ouders van kinderen die als baby een (ernstige) RS-virus infectie hebben doorgemaakt. Zij creëren algemene bekendheid over het RS-virus.  Indien je  ouder bent van een kind dat een RS-virusinfectie heeft doorgemaakt en je wilt ook graag een bijdrage leveren aan het vergroten van de algemene bekendheid over dit virus of aan wetenschappelijk onderzoek op dit gebied? Stuur dan een e-mail naar rsv-pn@umcutrecht.nl  of kijk op https://rsv-pn.hetwkz.nl/ voor meer informatie.

Wat is gerandomiseerd onderzoek?

Dit onderzoeksdesign wordt vaak ingezet om te toetsen of een bepaalde behandeling werkt of zinvol is. De behandeling wordt uitgevoerd bij een testgroep en vergeleken met een controlegroep. Kenmerk van dit onderzoeksdesign is dat het toeval bepaald in welke groep kinderen worden ingedeeld. Door deze zogenaamde randomisatie worden de groepen beter vergelijkbaar, en hiermee wordt voorkomen dat de onderzoeker misschien onbewust kinderen selecteert voor een van beide groepen. (Bron: handboek patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek. VSOP.)

Wist je dat er ook een RSV-patiëntennetwerk is? Een netwerk van ouders van kinderen die als baby een (ernstige) RS-virus infectie hebben doorgemaakt. Zij creëren algemene bekendheid over het RS-virus.  Indien je  ouder bent van een kind dat een RS-virusinfectie heeft doorgemaakt en je wilt ook graag een bijdrage leveren aan het vergroten van de algemene bekendheid over dit virus of aan wetenschappelijk onderzoek op dit gebied? Stuur dan een e-mail naar rsv-pn@umcutrecht.nl  of kijk op https://rsv-pn.hetwkz.nl/ voor meer informatie.

« Terug

Sluiten