Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Vierde bijeenkomst voor ex-couveusekinderen

06-07-2021 20:39

Heel graag nodigt Care4Neo je uit voor een volgende bijeenkomst van het netwerk op dinsdagavond 13 juli om 20:00 uur. Op verzoek van meerdere leden zullen we op deze avond persoonlijke ervaringen uitwisselen. Onder volwassen ex-couveusekinderen blijkt hier veel behoefte aan te zijn, zeker bij de nieuwe aanmelders. Als Care4Neo willen wij die mogelijkheid graag bieden. Daarom staat de avond in het teken van het gesprek. Vanzelfsprekend zijn zorgverleners en ouders van harte welkom om mee te praten en te luisteren.

Een terugkerende, begrijpelijke vraag aan ons is daarnaast hoe de ex-couveusekinderen uit het netwerk elkaars contactgegevens kunnen krijgen om eens af te spreken. Als Care4Neo moeten we bedenken hoe we hiermee netjes omgaan. Bijvoorbeeld: in verband met de AVG en privacy-regels kunnen wij de ledenlijst niet zomaar delen. Wel is het goed volgende week stil te staan bij deze behoefte.

De bijeenkomst is digitaal, vrij toegankelijk, en vindt plaats via MS Teams. Hierbij de link, die vrij te delen en te verspreiden is: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTcyMGU2YjktMjk5Zi00MzNiLWIzMmEtMjRmYTM5YzA5OTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca2a7f76-dbd7-4ec0-9108-6b3d524fb7c8%22%2c%22Oid%22%3a%2224b27bc2-690f-4da0-ac46-f9b343209058%22%7d

We hopen natuurlijk na de zomer een fysieke bijeenkomst te kunnen organiseren, als corona het toelaat.

Verder deden leden suggesties – grote dank! - voor de invulling van komende bijeenkomsten:

  • Het bespreken van de uitkomsten van het Nederlandse Pinkeltje onderzoek (LOLLIPOP) naar de groei en ontwikkeling van matige prematuren;
  • Het bekijken van de lange termijngevolgen van dysmature geboorte, aangezien onze sprekers nu vooral over premature geboorte hebben gesproken.

We zijn benieuwd naar andere ideeën

Tot slot; wij zijn bezig samen met LNF en TNO POPS de vragenlijst voor ex-couveusekinderen te maken. Als er een deelbare opzet ligt, zullen we dat doen. Daarnaast overlegt Care4Neo met professor Samantha Johnson en haar Premature Infant’s Skills in Mathematics (PRISM) team om hun Engelse e-learning modules naar het Nederlands te vertalen. De modules helpen leerkrachten om de impact van vroeggeboorte op de ontwikkeling en het leervermogen van een kind te begrijpen en biedt praktische hulpmiddelen. Het zou goed zijn als deze info toegankelijker wordt voor leerkrachten in Nederland.

Tot dinsdag 13 juli om 20:00 uur!

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief > 2021

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

Sluiten