Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Over Vierde bijeenkomst voor ex-couveusekinderen

Vierde bijeenkomst voor ex-couveusekinderen

Heel graag nodigt Care4Neo je uit voor een volgende bijeenkomst van het netwerk op dinsdagavond 13 juli om 20:00 uur. Op verzoek van meerdere leden zullen we op deze avond persoonlijke ervaringen uitwisselen. Onder volwassen ex-couveusekinderen blijkt hier veel behoefte aan te zijn, zeker bij de nieuwe aanmelders. Als Care4Neo willen wij die mogelijkheid graag bieden. Daarom staat de avond in het teken van het gesprek. Vanzelfsprekend zijn zorgverleners en ouders van harte welkom om mee te praten en te luisteren.

Een terugkerende, begrijpelijke vraag aan ons is daarnaast hoe de ex-couveusekinderen uit het netwerk elkaars contactgegevens kunnen krijgen om eens af te spreken. Als Care4Neo moeten we bedenken hoe we hiermee netjes omgaan. Bijvoorbeeld: in verband met de AVG en privacy-regels kunnen wij de ledenlijst niet zomaar delen. Wel is het goed volgende week stil te staan bij deze behoefte.

De bijeenkomst is digitaal, vrij toegankelijk, en vindt plaats via MS Teams. Hierbij de link, die vrij te delen en te verspreiden is: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTcyMGU2YjktMjk5Zi00MzNiLWIzMmEtMjRmYTM5YzA5OTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca2a7f76-dbd7-4ec0-9108-6b3d524fb7c8%22%2c%22Oid%22%3a%2224b27bc2-690f-4da0-ac46-f9b343209058%22%7d

We hopen natuurlijk na de zomer een fysieke bijeenkomst te kunnen organiseren, als corona het toelaat.

Verder deden leden suggesties – grote dank! - voor de invulling van komende bijeenkomsten:

  • Het bespreken van de uitkomsten van het Nederlandse Pinkeltje onderzoek (LOLLIPOP) naar de groei en ontwikkeling van matige prematuren;
  • Het bekijken van de lange termijngevolgen van dysmature geboorte, aangezien onze sprekers nu vooral over premature geboorte hebben gesproken.

We zijn benieuwd naar andere ideeën

Tot slot; wij zijn bezig samen met LNF en TNO POPS de vragenlijst voor ex-couveusekinderen te maken. Als er een deelbare opzet ligt, zullen we dat doen. Daarnaast overlegt Care4Neo met professor Samantha Johnson en haar Premature Infant’s Skills in Mathematics (PRISM) team om hun Engelse e-learning modules naar het Nederlands te vertalen. De modules helpen leerkrachten om de impact van vroeggeboorte op de ontwikkeling en het leervermogen van een kind te begrijpen en biedt praktische hulpmiddelen. Het zou goed zijn als deze info toegankelijker wordt voor leerkrachten in Nederland.

Tot dinsdag 13 juli om 20:00 uur!

Deel met anderen

Nieuwsoverzicht

thuisarts.nl biedt nu ook informatie over BPD

26augustus Naar aanleiding van een update van de richtlijn ‘Bronchopulmonale Dysplasie’ is nu ook op thuisarts.nl informatie te vinden over BPD, op de pagina Longschade bij een te vroeg geboren baby staan de links naar de verschillende situaties. lees verder

SToP-BPD studie resultaten – informatie voor ouders

25augustus Van 2011 tot 2016 heeft de SToP-BPD studie plaatsgevonden in 16 NICU’s in Nederland en België. De resultaten van de SToP-BPD studie zijn nu gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Graag leggen wij de resultaten van het onderzoek aan u uit. lees verder

Start Wereld Borstvoedingsweek 2021

Care4Neo Borstvoedingsweek 202102augustus In veel landen van de wereld begint de Wereld Borstvoedingsweek vandaag. Een initiatief, opgericht door de World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) in 1991, om borstvoeding te ondersteunen in een wereld waar efficiëntie en snel succes vaak prioriteit krijgen boven geduld en individuele zorg. lees verder

Agenda

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepubliceerd. Probeer het op een later moment nog een keer.

Sluiten