Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Infecties

Infecties

Antistoffen

Kinderen die zo vroeg geboren worden, zijn extra kwetsbaar voor infecties. Juist in de laatste drie maanden van de zwangerschap krijgen ze veel antistoffen van de moeder mee, en deze kinderen lopen dat dus mis. Moedermelk helpt het eigen afweersysteem te ondersteunen.

Het voorkómen van infecties is het belangrijkste, vandaar de vele extra hygiënische maatregelen. Mensen met een besmettelijke aandoening, zoals een verkoudheid, een keelontsteking, griep, een ontstoken wondje of bijvoor­beeld iemand bij wie in de buurt waterpokken heerst, mogen niet op de afdeling komen. Om die reden worden broertjes en zusjes die nog geen waterpokken hebben gehad, vaak van de afdeling geweerd. Waterpokken kunnen voor pasgeborenen levensgevaarlijk zijn!

Er zijn ernstige en minder ernstige infecties, en ze zijn niet altijd te voorkomen.

Mogelijke infecties

Ooginfectie

Ooginfecties komen bij prematuren vaak voor. Meestal is het niet ernstig, maar het kan wel vrij lang duren voordat de oogjes weer mooi en schoon zijn.

Huidinfectie

Huidinfecties zijn meestal goed te zien. Door de besmettelijkheid kunnen ze zich snel uitbreiden en kan het kind heel ziek zijn. Er kan zelfs een sepsis uit ontstaan.

Bloedvergiftiging/Sepsis

Een sepsis is hetzelfde als een bloedvergiftiging en meestal heel ernstig. Na bloedafname voor een bloedkweek (waarbij je meestal 24 uur op de uitslag moet wachten) krijgt je kind direct antibiotica. Het hangt van de soort bacterie en de weerstand van het kind af, hoe ziek het ervan kan zijn. In heel ernstige gevallen lukt het soms niet het leven van het kind te behouden. Het kan ook zijn dat je kind als gevolg van de sepsis gehandicapt raakt.

Longontsteking

Longontsteking is soms moeilijk te onderscheiden van RDS. Bij een bewezen longontsteking, maar ook in twijfelgevallen, krijgt het kind antibioticum.

Hersenvliesontsteking

Hersenvliesontsteking kan uit een sepsis ontstaan. Een hersenvliesontste­king wordt aangetoond door middel van een ruggenprik. Het kind krijgt ook nu zo snel mogelijk antibioticum.

Necrotiserende EnteroColitis (NEC)

Een ernstige darminfectie. Zie ‘spijsvertering’.

Sluiten