Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Effecten van OGZ

Effecten van ontwikkelingsgerichte zorg

In 2008 is het effect onderzocht van Ontwikkelingsgerichte zorg bij 51 te vroeg geborenen tussen de 25 en 30 weken oud, verdeeld in twee groepen. De ene groep kreeg wel ontwikkelingsgerichte zorg, de andere groep kreeg gewone, goede zorg. De 25 prematuren die ontwikkelingsgerichte zorg kregen, hadden minder echoafwijkingen, minder bloedingen en schade door zuurstoftekort in de hersenen. De ontwikkelingsgerichte zorg leidde niet tot verschillen in de neurologische status of groei op tweejarige leeftijd, maar mogelijk kan het meetmoment te vroeg zijn geweest of spelen andere factoren een rol.

Uit dit onderzoek bleek ook dat ouders erg tevreden zijn over deze zorg. Ze hebben het idee dat hun kind in goede handen is en dat is belangrijk. De ouders moeten verder met hun kind en weten nu wat hun baby prettig vindt.
Wat ook belangrijk is, is dat de verpleegkundigen – voor wie de invoering van ontwikkelingsgerichte zorg ingrijpende veranderingen met zich mee bracht – enige tijd na de invoering ervan ook tevreden waren over de methode. Dat was een verrassing, want voor hen was het een grote omslag in de manier van werken. Verpleegkundigen moeten bij OGZ meer samenwerken en hun eigen agenda loslaten. Even snel een kindje verschonen is er niet meer bij. Toch is het gevoel dat het uiteindelijk niet meer tijd kost: het kindje is sneller rustig en huilt minder en daardoor zijn er minder alarmen. De verpleegkundige kan dus geconcentreerder met een ander kind werken.

Sluiten