Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Wat is OGZ

Wat is ontwikkelingsgerichte zorg?

In de tijd dat een kind in de couveuse ligt, en zeker op de afdelingen waar intensieve zorg gegeven wordt, staat de medische zorg voorop. Dat betekent dat het kind vaak geconfronteerd wordt met negatieve prikkels: onderzoeken, echo’s, sondes die moeten worden ingebracht, infusen die moeten worden aangelegd, bloed dat moet worden geprikt, neusjes moeten worden uitgezogen. Daarnaast moet de baby natuurlijk worden verzorgd, verschoond en gevoed.

Daar komt nog bij dat de te vroeg geborene niet meer geborgen wordt door de moederschoot, min of meer opgerold in het donker, maar in een situatie waarbij het kind onderhevig is aan zwaartekracht, licht en geluid. Al met al geen goede omgeving voor een kind om zich optimaal te ontwikkelen.

Op vrijwel alle neonatologieafdelingen in Nederland wordt tegenwoordig geprobeerd op de een of andere manier rekening te houden met het ritme en de ontwikkeling van het kind zelf. Dus: als de arts een onderzoek wil doen, maar het kind slaapt, wordt het uitgesteld. Er is aandacht voor stress, comfort en pijn, er wordt geprobeerd te voorkomen dat het kind schrikt. Het kind wordt uitgebreid getroost als het pijn heeft of verdrietig is en ook tijdens een pijnlijke of stressvolle behandeling. Bij voorkeur wordt een kind altijd door twee mensen verzorgd, waarbij de een (bij voorkeur een van de ouders) de volle aandacht voor het kind zelf heeft en het kind ondersteunt. Overbodig geluid wordt vermeden, de couveuse wordt afgedekt om geluid en licht te dempen, er is aandacht voor de ligging van het kind in een ‘nestje’ (cuddle) zodat het kind zich geborgen en gesteund voelt. Daarnaast is er veel aandacht voor de ouders: zij worden zoveel mogelijk betrokken bij de zorg voor het kind.

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis heeft een filmpje gemaakt, waarin wordt toegelicht hoe je als ouder er kunt zijn voor je vroeggeboren kind:

Sluiten