Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Beslissingen

Beslissingen

De sterk verbeterde zorg voor couveusebaby’s zoals die de laatste jaren heeft plaatsgevonden dankzij de ontwikkeling van wetenschap en techniek, maakt dat er gelukkig steeds minder kinderen overlijden. Aan de andere kant worden steeds jongere kinderen behandeld: de ondergrens is nu 24 weken zwangerschap. Bij een zo jong kind is de kans op overlijden groter.

Waken voor onnodig lijden

In deze praktijk zit natuurlijk heel veel goeds, want je mag de levenskansen van een kind (hoe ziek, hoe jong en hoe klein dan ook) nooit onderschatten. Aan de andere kant moet er voor gewaakt worden een kind onnodig te laten lijden wanneer de kansen echt heel slecht zijn. Een intensieve behandeling van ernstig zieke baby’s kan heel veel lijden meebrengen.

Ook wanneer het heel duidelijk wordt dat een kind een ernstige beschadiging van de hersenen, longen of andere vitale organen heeft, kan het aan de orde komen of verder doorgaan met behandelen nog wel zinvol is.

Wanneer het wel mogelijk lijkt om een kindje in leven te houden met de intensieve behandeling, maar het is vrijwel zeker dat het later niet een enigszins normaal leven zal kunnen leiden, is bezinning over het voortzetten van de behandeling belangrijk en noodzakelijk.

Overleg

Iedere couveuseafdeling heeft over deze moeilijke problemen een vastgesteld, eigen beleid. Dergelijke beslissingen zullen altijd in nauw overleg met de ouders genomen worden. Het kan zijn dat de behandelend kinderarts de ouders op een gegeven moment het voorstel doet om de behandeling te staken omdat deze kansloos, dan wel zinloos is geworden. Soms zullen ouders dit al voorvoeld hebben, soms lijkt dit heel plotseling uit de lucht te komen vallen.

Het kan ook zijn dat ouders zelf het idee krijgen dat verder doorgaan met de behandeling niet goed is en geen zin meer heeft, dat dit alleen nog maar meer lijden voor het kind meebrengt. Het is in het belang van jullie kind en jezelf om dit aan de orde te stellen.

Goed geïnformeerd worden

Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd wordt en dat je goed begrijpt wat er precies aan de hand is. Als je er niet goed uit komt, betrek er dan andere mensen uit je omgeving bij, mensen waar je vertrouwen in stelt. Het is ook mogelijk de maatschappelijk werkende van de afdeling neonatologie erbiij te betrekken. Hij of zij kan je ook helpen met praktische vraagstukken of je in contact brengen met anderen. Wanneer je gelovig bent, ligt het voor de hand dat je er iemand van je geloof bij betrekt.

Second opinion

Ouders die zich niet bij het beleid van de behandelend arts kunnen of willen neerleggen, hebben altijd de mogelijkheid om een andere arts van de afdeling te kiezen of te raadplegen. Ook kunnen zij een tweede mening (‘second opinion’) vragen bij een andere, onafhankelijke kinderarts: een neonatoloog uit een ander ziekenhuis bijvoorbeeld. Meestal is hij/zij bereid daarvoor naar het ziekenhuis te komen waar je kind ligt.  Een second opinion is tegenwoordig heel gebruikelijk en wordt niet gezien als een motie van wantrouwen tegen de behandelend arts. Als je twijfelt aan de mening van je eigen arts, maak dan altijd gebruik van een second opinion. Het gaat tenslotte om het leven je kindje.

Je kunt bij twijfel of met vragen ook contact opnemen met Care4Neo. Je vind ons telefoonnummer en e-mailadres op de contactpagina.

Langdurig proces

Deze zeer moeilijke beslissingen worden nooit lichtvaardig genomen, ook zeker niet door de artsen! Daar is altijd een langdurig proces van onderzoek en overleg aan vooraf gegaan. Bij dit overleg worden ook altijd de verpleegkundigen betrokken die je kindje verzorgen en kennen. De arts neemt deze beslissingen nooit alleen. Je kunt natuurlijk ook altijd overleggen met de verpleegkundigen.

Zorg ervoor dat je het tempo van het overleg kunt bijhouden. Gaat het te snel? Geef dit dan aan. Het personeel begrijpt dat je in deze situatie niet volledig helder kunt nadenken en concentreren extra moeite kost. Laat je nooit overhaasten. De beslissing om de behandeling te stoppen, wordt nooit zonder overleg en overeenstemming met jullie als ouders genomen.

Sluiten