Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Na het overlijden

Na het overlijden

Je doet er goed aan om ook in een later stadium nog met vragen te komen bij de kinderarts die je kind behandeld heeft. Juist omdat je in die angstige en spannende tijd misschien niet alles kon opnemen en niet kon overzien wat er gebeurde.

Nagesprek

Het is gebruikelijk dat er na enkele weken nog een nagesprek komt met de kinderarts over het kind en over al die zaken die met zijn overlijden te maken hebben. Ouders kunnen erg tegen dit gesprek opzien: tegen het terugkomen in het ziekenhuis waar hun kind gelegen heeft, tegen het weer terugzien van de dokter. Maar het kan ook zijn dat je juist grote behoefte heeft om nog eens terug te gaan naar de plaats waar je kind geleefd heeft en gestorven is. Wanneer je niet wilt teruggaan, kun je dit gesprek ook met de huisarts voeren. Deze krijgt altijd bericht van het ziekenhuis.

Sectie/obductie

Het is gebruikelijk dat er na het overlijden aan de ouders om toestemming gevraagd wordt nog een onderzoek te mogen doen, om precies te weten te komen wat er aan de hand was. Een dergelijk onderzoek (sectie of obductie) kan heel belangrijk zijn om tot een goede diagnose te komen. De resultaten van het sectie-onderzoek kunnen onduidelijkheden oplossen en vragen beantwoorden. Deze resultaten zijn mogelijk ook van belang voor de toekomst, als de ouders kiezen voor een volgende zwangerschap en voor andere ouders, als onderdeel van anonieme statistische gegevens.

Informatie helpt

Het is in het algemeen goed om zo volledig mogelijk geïnformeerd te worden over alles wat er gebeurd is en over alles wat bekend geworden is omtrent de oorzaak van het overlijden.

Lichamelijke klachten

Door al dat verdriet, die leegheid en die andere nog niet verwerkte gevoelens kun je ook lichamelijke klachten krijgen. Gebrek aan eetlust, slapeloosheid, depressies, onrust, enz. Wanneer deze klachten lang blijven bestaan, bespreek ze dan met de huisarts. Deze kan je wellicht weer een beetje op de goede weg helpen.

Sluiten