Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Van NICU naar High of Medium Care

Van NICU naar High of Medium Care

In het ziekenhuis wordt dit ‘terugplaatsing’ genoemd, ouders noemen het liever ‘overplaatsen’. En vaak komt het plotseling voor de ouders: het gaat beter met je kindje, zelfs zo goed dat hij de NICU niet meer nodig heeft. Je kind kan overgeplaatst worden naar een afdeling waar minder intensieve zorg gegeven wordt. Voor veel ouders voelt dit moment ‘dubbel’ aan. Natuurlijk is het geweldig wanneer je kind zo goed vooruit gaat dat het de zorg van de NICU niet meer nodig heeft. Maar het moet nog steeds in het ziekenhuis blijven, op een afdeling die je nog niet kent en waar het er anders aan toe gaat dan op de NICU. Zowel voor de ouders als voor het kind is een overplaatsing dan ook vaak flink wennen.

Je kind kan overgeplaatst worden naar een andere afdeling (binnen hetzelfde ziekenhuis) of naar de Neonatologieafdeling van een algemeen ziekenhuis. Bijna altijd is dat naar de post-IntensiveCare/HighCare-afdeling (post-IC-HC), maar het kan ook zo goed gaan dat je kind naar een medium-careafdeling kan (MC) . De kinderen krijgen hier dezelfde zorg, maar op de postIC-HC kunnen ze ook kinderen aan die nog wat jonger zijn en meer zorg nodig hebben, zoals CPAP. In sommige gevallen worden de kinderen vanuit de post-IC-HC in een later stadium nog weer overgeplaatst naar een MC, maar in veel gevallen mag het kind hierna mee naar huis. De criteria om in aanmerking te komen verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis; het belangrijkste is dat het ziekenhuis waar het kind naar toe gaat de zorg kan geven die jouw kind mogelijk nodig heeft.

Voorbereiden op de overplaatsing

Wanneer je van te voren weet dat je kind binnenkort overgeplaatst wordt, kun je je misschien voorbereiden. Zo kun je alvast een kijkje nemen op de afdeling waar je kind naar toe gaat. Soms komt het voor dat je kind vrij onverwacht overgeplaatst wordt. Bijvoorbeeld wanneer er te weinig plaatsen op de NICU zijn en je kind stabiel genoeg is om naar een andere afdeling te gaan. Dan zal het er mogelijk wat haastig aan toe gaan en heb je minder tijd om je emotioneel of praktisch voor te bereiden. Terugplaatsen (of overplaatsen) is altijd ingrijpend, zowel voor de ouders als voor het kind. Voor de ouders komt het vaak te vroeg, het gaat ineens heel snel.

Afscheid van de NICU

Kort voordat je kind overgeplaatst wordt, heb je een ‘ontslag’gesprek met de kinderarts, meestal met een van de vaste verpleegkundigen van je kind erbij. Tijdens dit gesprek wordt teruggeblikt op de behandeling die je kind op de NICU heeft gekregen en wordt je nog eens vertelt hoe het nu medisch gezien met je kind gaat. De medische en verpleegkundige gegevens van je kind worden doorgegeven aan de afdeling waar het naartoe gaat. In sommige ziekenhuizen is ook sprake van een overdracht van de kant van de ouders: hierin schrijf je hoe je zelf gewend bent met je kind om te gaan, en bijvoorbeeld op welke manier jij deelneemt aan de zorg. Ook al is dat in jouw ziekenhuis niet gebruikelijk, dan wil dat nog niet zeggen dat je niet zo’n persoonlijke overdracht kunt maken: het nieuwe ziekenhuis zal er blij mee zijn en je kind vaart er wel bij!
Je kunt een uitdraai van het medisch dossier van je kind opvragen, dat kan nog tien jaar. Je hebt altijd recht op inzage in het medisch dossier van je kind en (eventueel tegen betaling van een redelijke vergoeding) op kopieën hiervan. Een praktische mogelijkheid is een kopie te vragen van de ontslagbrief: hierin staan alle relevante gegevens.

Een of twee dagen nad het gesprek met de kinderarts wordt je kind klaargemaakt voor vertrek. Je pakt zijn persoonlijke spullen in en de verpleging legt hem in een transport- of reiscouveuse met bewakingsapparatuur. Zo wordt je kind naar de andere afdeling gebracht. Of, in het geval van overplaatsing naar een ander ziekenhuis, de ambulance in gereden. Wanneer je baby overgeplaatst wordt naar een ander ziekenhuis mag meestal een van de ouders meerijden in de ambulance.

De ambulance

Het vervoer gebeurt meestal met een gewone ambulance, met een brancard waarop een transportcouveuse is vastgezet. Over het algemeen heeft je baby dan niet meer de specifieke babylancezorg nodig, en gaat er ook geen arts mee, wel een speciaal opgeleide verpleegkundige.

Soms is het mogelijk dat een van de ouders meerijdt tijdens dit vervoer. Een tip is om in het ziekenhuis waar je kind ligt al van te voren duidelijk aan te geven dat je beslist mee wilt en van te voren gebeld wilt worden. Misschien is het mogelijk foto’s te (laten) maken van het overplaatsen zelf, als herinnering voor later.

Wennen

De periode dat je kind op de NICU heeft gelegen is een bijzondere, emotionele periode geweest. Je hebt je grote zorgen gemaakt, het was een spannende tijd. Misschien heb je je in het bijzonder gesteund gevoelt door bepaalde verpleegkundigen of artsen, ben je vertrouwd geraakt met het reilen en zeilen op de NICU en zie je er tegenop kennis te maken met de nieuwe gezichten en regels van een andere afdeling.

Het kan even flink wennen zijn na de overplaatsing. Op een High Care en zeker op een Medium Care couveuseafdeling is minder apparatuur, minder medisch personeel en er zijn minder controles. Soms ben je gewend aan een bepaalde manier van zorg die in het nieuwe ziekenhuis niet of anders wordt toegepast. In de kleinere ziekenhuizen kan het voorkomen dat er zelfs helemaal geen verpleegkundige in de zaal is. Nu je gewend bent dat er altijd iemand met een half oog op je kind let kan dat onveilig voelen. Toch wordt je kind ook goed in de gaten gehouden wanneer je geen verpleegkundige in de buurt ziet (bijvoorbeeld met een babyfoon en een portofoon waarop de monitoralarmen binnenkomen).

Daar komt bij dat veel kinderen een terugslag krijgen door het transport: het is voor hen een stressvol gebeuren en ze moeten ook wennen aan veel dingen die anders gaan. Je ziet bijvoorbeeld dat ze vaker apneus krijgen of meer zuurstof nodig hebben. Binnen een paar dagen gaat het vrijwel altijd weer beter.
Het is niet vreemd om in deze tijd af en toe terug te verlangen naar de situatie op de NICU. Voor je gevoel heeft je kind misschien nog steeds onafgebroken aandacht en zorg nodig: je bent niet anders gewend. Toch is het belangrijk om je te realiseren dat je kind goed genoeg vooruit gegaan is om de veranderingen aan te kunnen. Overgeplaatst worden naar een afdeling met minder intensieve zorg is een belangrijke stap in de goede richting: naar huis!

Sluiten