Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Zorgprofessionals

Zorgprofessionals

Je kunt op een neonatologie afdeling te maken krijgen met allerlei artsen en verpleegkundigen. Vooral op een NICU lopen veel verschillende zorgprofesisonals rond. Hieronder kan je lezen met welke artsen en verpleegkundigen je te maken kan krijgen.

Artsen

Je kunt op een neonatologie afdeling te maken krijgen met allerlei artsen. Vooral op een NICU lopen veel verschillende artsen rond.

Neonatoloog

Allereerst is er de neonatoloog: een kinderarts die gespecialiseerd is in de zorg voor zieke pasgeboren kinderen.

Fellow (neonatoloog in opleiding)

Fellows zijn kinderartsen die in opleiding zijn tot neonatoloog. Zij werken zelfstandig, maar op de achtergrond kijkt altijd een neonatoloog mee. In algemene ziekenhuizen is vaak alleen een kinderarts aanwezig.

Arts-assistent

Er zijn ook arts-assistenten kindergeneeskunde. Dit zijn artsen die de geneeskunde opleiding hebben afgerond en zich aan het specialiseren zijn in de kindergeneeskunde. Omdat zorg voor pasgeborenen daar een onderdeel van is, werken deze artsen gedurende een aantal maanden op de NICU. Ze werken altijd samen met een van de neonatologen (in opleiding).

Eén van bovenstaande artsen zal regelmatig een gesprek met je hebben en daar kun je dan ook terecht met alle vragen over de behandeling van je kind. Uiteraard zullen zij jou informeren over en betrekken bij alles wat er gaande is rondom je kind of kinderen. Veel van je vragen kun je overigens ook stellen aan de verpleegkundige. Als het nodig is zal die de vraag doorgeven aan een arts.

Co-assistent

Verder zijn er nog artsen-in-opleiding: co-assistenten die in opleiding zijn als basisarts. Zij hebben het theoretische deel van hun studie medicijnen achter de rug en moeten ervaring opdoen voor ze als arts aan het werk mogen.

Specialisten

Als het nodig is, kunnen er andere specialisten geraadpleegd worden. Zo is er een speciale kindercardioloog die erbij komt als het kind proble­men blijft houden met zijn hartje. En uiteraard kunnen er – als dat nodig is – nog andere deelspecialisten bij komen, zoals een nierspecialist, longarts, KNO-arts, oogarts, enzovoort.

Verpleegkundigen

Als ouder heb je het meest te maken met de verpleegkundige van je kind, meer nog dan met de vaste kinderarts. Op de meeste NICU’s is het zo geregeld dat één verpleegkundige de zorg voor jouw kind heeft Bij een meerling kunnen dat verschillende verpleegkundigen zijn. De meeste verpleegkundigen werken in drie ploe­gen: de dagploeg, de avondploeg en de nachtploeg. Als je kind nog erg veel zorg nodig heeft, kan het zijn dat een verpleegkundige alleen de zorg voor jouw kind heeft, maar zodra het wat beter gaat, heeft de verpleegkundige meestal twee of drie kinderen onder haar hoede. Lees hier het verhaal van een Neonatologie verpleegkundige over een dag uit haar leven.

Home - Blok Dag uit het leven van

Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige (‘EVV-er’)

In veel ziekenhuizen krijgt je baby – en dus ook de ouders – een EVV-er: dat staat voor Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige. Dit is het eerste aanspreekpunt voor de ouders en is verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorgverlening. De EVV-er gaat ook vaak met jullie mee naar gesprekken met de neonatoloog waar je te horen krijgt hoe het met je kind gaat en bijvoorbeeld ook als je uitslagen van onderzoeken krijgt. Dat is vaak ingewikkelde informatie die de EVV-er, als dat nodig is, later nog eens kan uitleggen. In sommige ziekenhuizen is continuïteit in de zorg op een andere manier geregeld.

Verpleegkundig specialisten

Er zijn ook verpleegkundig specialisten, die vastomschreven medische taken kunnen en mogen verrichten.

Taken verpleegkundigen

Een verpleegkundige verricht, net als een arts, veel medische handelingen. Hij of zij geeft sondevoeding, zuigt het neusje uit van een kind dat erg benauwd is, onderzoekt, helpt, stimuleert, observeert. En als de ouders er niet zijn, verzorgt en helpt de verpleegkundige je kind. Als jullie er wel zijn, is het fijn als jullie zelf voor je kind kunnen zorgen. Het is de taak van de verpleegkundige jullie daarbij te stimuleren en te begeleiden. Zij zal je leren hoe je je kind kunt vasthouden, gerust kunt stellen en ook bijvoorbeeld hoe je hem kunt verschonen en kunt ondersteunen.

Als de ouders op bezoek komen, laat ze hen eerst even hun kind begroe­ten voordat ze naar hen toegaat om te vertellen over de bijzonderheden van de afgelopen uren. Heeft het kindje het bijvoorbeeld moeilijk gehad? Hoe is het de nacht doorgekomen? Heeft het gehuild, is het veel wakker geweest? Hoe heeft het kind de voeding verdragen? Is het gegroeid? Als er onderzoeken zijn geweest waar de ouders niet bij hebben kunnen zijn vertelt de verpleegkundige hoe die verlopen zijn. En natuurlijk worden jullie vragen beantwoord.

Verpleegkundige overdracht

Verpleegkundigen (en ook artsen) werken in ploegendienst. Wanneer de ploegen elkaar aflossen, vindt er ‘overdracht’ plaats: de verpleegkundigen die naar huis gaan vertellen alle bijzonderheden uit hun dienst aan de ploeg die het werk overneemt. Dat betreft dan natuurlijk de medische handelingen, maar het kan ook over niet direct medische dingen gaan, zoals: “de moeder had het vandaag erg moeilijk” of: “de vader had alleen maar oog voor de monitoren.”

Overige professionals

Voor bloedonderzoek komt meestal een laborant langs om bloed af te nemen.

Er bestaat mobiele echoapparatuur, die echo’s kan maken bij de couveuse. Dat soort apparatuur is er ook voor röntgenfoto’s (maar niet ieder ziekenhuis beschikt erover). Deze onderzoeken worden door een radioloog afgenomen. Verder loopt er regelmatig een fysiotherapeut de afdeling op. Die houdt in de gaten of je kindje zich motorisch goed ontwikkeld en stuurt waar nodig bij. Ook de pre-logopedist is een veel geziene gast: een specialist in mond-motoriek. Deze begeleidt en stuurt jou en je kindje waar nodig bij het voeden.

Het is de taak van de verpleegkundige om zoveel mogelijk te zorgen dat je kindje rust krijgt, door bijvoorbeeld met een röntgenoloog of laborant de voor jouw kindje beste tijd af te spreken. Het is fijn als je als ouder weet wanneer deze onderzoeken gepland zijn, zodat je erbij kunt zijn: jullie zijn het veilige houvast in het leven van jullie kind en je kunt je kind steunen op dit soort – voor hem onverwachte – momenten.

Sluiten