Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Voor zorgprofessionals

Voor zorgprofessionals

Rol Care4Neo richtlijnen in de zorg

Care4Neo is graag betrokken bij de ontwikkeling en vernieuwing van richtlijnen binnen de neonatale zorg en de daarbij behorende follow-up. Eerder werkten wij o.a. mee aan de Richtlijn Retinopathie, de richtlijn Extreme vroeggeboorte en de richtlijn Bronchopulmonale dysplasie (BPD).

Care4Neo en kwaliteitsverbetering

We werken graag samen met ziekenhuizen en andere organisaties aan de kwaliteitsverbetering van zorg voor baby’s, ouders en familie. Care4Neo ontwikkelde eerder het NEO-keurmerk programma, dit was voor Care4Neo een belangrijk middel om in de ziekenhuizen de belangen van ouders te vertegenwoordigen. Het NEO-keurmerk werd sinds 2013 toegekend aan Neonatologieafdelingen of moeder-en-kind-centra van ziekenhuizen die goede zorg leveren aan te vroeg en te klein geboren kinderen. Helaas is het merendeel van de ziekenhuizen in Nederland gestopt met kwaliteitskeurmerken aangezien dit hen tijd en geld kost.

Bij het ontwikkelen van het NEO-keurmerk werkte Care4Neo samen met de stichting Kind en Ziekenhuis, die al jarenlang ervaring heeft met de Smiley voor kindvriendelijke ziekenhuizen. Het keurmerk wordt ook wel de kangoeroe genoemd, vanwege de afbeelding van een kangoeroe in het logo. De kwaliteitscriteria zijn door ouders samen met verpleegkundigen en neonatologen geformuleerd. Ze zijn verdeeld over de volgende thema’s:

  • Regie en betrokkenheid bij de zorg; ouders maken zelf keuzes over behandeling en zorg. De zorgverlener geeft hen de ruimte (en informatie) om zoveel mogelijk eigen regie te voeren.
  • Recht op adequate informatie; ouders hebben beschikking over informatie die hen in staat stelt besluiten te nemen, deel te nemen aan de verzorging en die hen helpt een band op te bouwen met hun kind.
  • Effectieve zorg; gespecialiseerde zorgverleners verlenen zorg. Deze zorg is familiegericht en ontwikkelingsgericht.
  • Psychosociale zorg; de zorgverlener peilt bij ouders de behoefte aan psychosociale zorg, biedt deze zorg of verwijst door.
  • Nazorg; overplaatsing of ontslag van het kind gebeurt in overleg met de ouders. De nazorg voor het kind en de ouder richt zich op vroegsignalering van potentiële problemen.
  • Continuïteit van zorg; pasgeborenen worden zoveel mogelijk door dezelfde hulpverleners verzorgd.
  • Veilige zorg; ouders ervaren de (behandel-)omgeving als veilig.
  • Kwaliteit; ouders ervaren een verbetercultuur op de afdeling

Actuele Onderzoeken

Prematuur geboren kinderen op de basisschool – wat is hun ontwikkelingsperspectief?

Rian - Anne - Corinezaterdag 01 juni 2024 17:32 Zorg en onderzoek gaan hand in hand in het landelijke neonatale follow-up programma dat al lange tijd in de ziekenhuizen met een NICU-afdeling wordt uitgevoerd. Wij, dr. Corine Koopman (kinderarts-neonatoloog), Rian Eijsermans (kinderfysiotherapeut) en Anne van Wendel de Joode (GZ-psycholoog) werken in het UMC Utrecht/WKZ samen in een multidisciplinair team dat onderzoek doet naar de motorische ontwikkeling, het leervermogen en de sociaal emotionele ontwikkeling van prematuur geboren basisschoolkinderen. lees verder

Ouders gezocht voor een onderzoek naar peer support op de NICU

Algemeen - Documentvrijdag 17 mei 2024 09:49 Het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC is op zoek naar ouders die mee willen doen aan een onderzoek waarbij we een Peer support programma voor ouders op de NICU willen ontwikkelen (het PEERspective-project). lees verder

Van opgroeien naar op eigen benen

Algemeen - Laptop Vergrootglaszondag 28 april 2024 19:19 Help (online) mee met het geven van advies voor richtlijnen voor een transitieprogramma voor patiënten met BPD (Bronchopulmonale dysplasie) lees verder
Sluiten