Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Voor fondsen

Voor fondsen

Wat doet Care4Neo

Care4Neo behartigt de belangen van ouders waarvan het kind direct na de geboorte wordt opgenomen in een ziekenhuis. Onze vrijwilligers ondersteunen ouders met te vroeg, te licht of ziek geboren baby’s. Dát doen we ook binnen onderzoek en de ontwikkeling van richtlijnen: we behartigen de belangen van ouder en kind vanuit de ervaringen die zij hebben opgedaan.

Actuele Onderzoeken

De Dolphin studie

Dolphin studie logo18-05-2023 20:07 18-05-2023 20:07 In Wilhelmina Kinderziekenhuis wordt veel onderzoek gedaan om de zorg voor pasgeborenen te verbeteren. Binnen de afdeling Neonatologie is vorig jaar de Dolphin studie van start gegaan. Met deze studie onderzoeken we of het geven van extra voedingsstoffen de hersenontwikkeling en lange-termijnontwikkeling van te vroeg geboren kinderen kan verbeteren. Steeds meer studies laten zien dat voeding een hele belangrijke rol speelt in de hersenontwikkeling. Als onderzoeker in opleiding binnen het UMC Utrecht, en aan de hand van ouderervaringen, vertel ik je graag meer over deze studie. lees verder

Interview met de arts-onderzoeker van het PROTEA onderzoek

Inger Duursma18-05-2023 17:42 18-05-2023 17:42 In Nederland wordt er veel onderzoek gedaan binnen de neonatologie. Dit kan onderzoek op de afdeling zelf zijn, maar kan ook plaatsvinden na thuiskomst. De Protea studie is een van de vele studies waar Care4Neo betroken bij is. We stellen de arts-onderzoeker van het PROTEA onderzoek graag aan je voor. lees verder

Overplaatsing van de verloskunde naar de NICU

19-04-2023 20:34 19-04-2023 20:34 De overplaatsing van pasgeborenen van de afdeling verloskunde naar de neonatale intensive care afdeling (NICU) is een complex proces. Dit maakt het borgen van veiligheid heel belangrijk, maar tegelijkertijd ingewikkeld. Door middel van het onderzoek SAFE LANDING vanuit het UMC Utrecht wordt er gestreefd naar het verbeteren van de kwaliteit, veiligheid en patiƫnt/ouder gerichtheid bij de overplaatsing van de verloskunde naar de NICU. lees verder
Sluiten