Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Voor fondsen

Voor fondsen

Wat doet Care4Neo

Care4Neo behartigt de belangen van ouders waarvan het kind direct na de geboorte wordt opgenomen in een ziekenhuis. Onze vrijwilligers ondersteunen ouders met te vroeg, te licht of ziek geboren baby’s. Dát doen we ook binnen onderzoek en de ontwikkeling van richtlijnen: we behartigen de belangen van ouder en kind vanuit de ervaringen die zij hebben opgedaan.

Sluiten