Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Strategie

Strategie Care4Neo

In 2023 heeft Care4Neo nagedacht over de richting die zij de komende jaren wil inslaan. Welke uitdagingen en kansen komen op ons af en hoe kunnen wij zo goed mogelijk daarop inspelen? Er is een strategie stuurgroep samengesteld met een brede blik. Zij hebben een inspirerende workshop gehouden met vrijwilligers en experts, een brede survey uitgezet onder leden en inspirerende gesprekken gevoerd met betrokkenen bij onze doelgroep. Er is naar hun mening gevraagd en verschillende ideeën zijn getoetst. Op basis daarvan is de strategie bepaald. In dit document leest u over de nieuwe strategie van Care4Neo.

(C) Care4Neo

Sluiten