Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Kinderarts

Kinderarts

Veel ouders vinden het prettig en vertrouwd om hun kind te laten controleren door de kinderarts van het ziekenhuis waar hun kind zo’n tijd onder behandeling is geweest. Als je in de ziekenhuisperiode een bepaalde relatie met elkaar hebt opgebouwd, kan het makkelijker zijn hem of haar vragen te stellen of je ongerustheid te uiten. Juist op momenten van zorg of twijfel is het heel prettig als je bij een controle op een nazorg-polikliniek van het ziekenhuis kunt praten met iemand die je kind kent vanuit die allereerste moeilijke periode. De kinderarts geeft ook de voedingsadviezen, hij of zij is vaak beter op de hoogte van de actuele voedingsvoorschriften voor (ex-)prematuren dan bijvoorbeeld de consultatiebureauarts.

Groei en ontwikkeling

De normale nazorg door de kinderarts is meestal minder intensief. Bij deze controles wordt het kind lichamelijk onderzocht en worden lengte, gewicht en hoofdomvang vastgelegd op een groeicurve. Vaak vindt er ook een speciaal neurologisch en/of psychologisch onderzoek plaats en worden ook de zintuigfuncties (horen en zien) gecontroleerd. Uiteraard wordt aan de ouders uitgebreid gevraagd naar de vorderingen van het kind en naar eventueel doorgemaakte ziekten of problemen. Bij de nacontrole door de kinderarts wordt dus vooral gelet op de groei en ontwikkeling van het kind.

Sluiten