Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

TOP Programma

TOP-programma

Voor wie?

Het TOP-programma is bedoeld voor alle ouders in Nederland met een baby die is geboren met een zwangerschapsduur die korter is dan 32 weken en/of met een geboortegewicht onder de 1500 gram.

Waarom?

Als je met je vroeggeboren baby naar huis mag, is dat bijzonder en vaak spannend. De rust thuis is dan meestal fijn. Maar het gedrag van je baby kan ook anders zijn dan je gewend was in het ziekenhuis. Over de gewone dagelijkse dingen als verzorgen, slapen en contact maken kan je vragen hebben. Door de vroeggeboorte kunnen aandachtig spelen of bijvoorbeeld leren kruipen uitdagender zijn dan voor op tijd geboren kinderen. Daarom kijken we in het TOP programma samen met jou  naar de behoeften en mogelijkheden van je kind en hoe je kunt ondersteunen in de dingen die voor je kind op dat moment belangrijk zijn.  Hierbij sluit het TOP programma aan bij de ontwikkelingsgerichte zorg in het ziekenhuis. De basis is om signalen van je baby te leren herkennen, begrijpen en er positief en op een goede manier op in spelen . Want als ouder ben je de belangrijkste persoon in het leven van je kind en kun je de ontwikkeling van je kind optimaal begeleiden.

Wat houdt het in?

Het TOP programma begint als je baby thuis is gekomen uit het ziekenhuis en duurt tot de gecorrigeerde leeftijd van 1 jaar. In dit jaar komt de TOP kinderfysiotherapeut 12 keer bij jullie thuis. De huisbezoeken zijn gemiddeld 1x per maand maar kunnen in het begin ook vaker plaats vinden. Na ieder huisbezoek ontvang je een persoonlijk ouderverslag met foto’s en adviezen. Ook werkt de TOP therapeut nauw samen met andere betrokken zorgverleners in de buurt en het ziekenhuis. Als het nodig is neemt de TOP therapeut, na overleg met jou, contact met hen op.

Hoe vindt je een TOP therapeut?

Vaak wordt er al in het ziekenhuis een TOP-therapeut voor je gezocht, maar je kunt ook zelf kijken of er bij jou in de regio een TOP-therapeut zit. www.top-eop.nl.  Je hebt hiervoor geen verwijzing nodig van een arts.

Wat kost het?

Aan het volgen van het TOP programma zijn geen kosten verbonden. Het wordt vergoed door de basis zorgverzekering. Het gaat niet af van het eigen risico.

Wil je meer weten?

Kijk het filmpje hieronder voor meer informatie over het TOP programma.

Dit filmpje is ook beschikbaar in het Engels:

Sluiten