Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Gedrag

Gedrag

Gedragsproblemen

Ouders en leraren zien over het algemeen meer problemen op sociaal en emotioneel gebied bij ex-couveusekinderen dan bij kinderen die op tijd geboren werden. Ze komen vaak pas aan het licht op de basisschoolleeftijd. Ook bij veel prematuren, waarbij het in eerste instantie lijkt dat ze de couveuseperiode zonder veel kleerscheuren doorgekomen zijn, kunnen op de basisschool toch nog problemen aan het licht komen. Problemen die niet vanzelf oplossen, als het kind wat  meer ‘gerijpt’ is, zoals vaak gezegd wordt. Het is daarom belangrijk dat je als ouder aan de belt trekt, als je het vermoeden hebt dat je kind het moeilijk heeft op de basisschool.

Gedrags- en leerproblemen zijn de belangrijkste redenen om een kind door te verwijzen naar het speciaal onderwijs. Van de POPS-kinderen zit 19% in het speciaal onderwijs.

Bij de meeste van deze kinderen is rond de leeftijd van vijf jaar eerder geen beperking of probleem onderkend. In onderzoek geven zowel ouders als leerkrachten gemiddeld hogere scores voor teruggetrokken gedrag en voor angstig en depressief gedrag aan ex-prematuren dan aan op tijd geboren kinderen. Als ouders gevraagd wordt naar bijzonderheden, of naar datgene waar zij zich het meeste zorgen over maken, antwoorden ze in een aanzienlijk deel van de gevallen dat hun kind niet lekker meekomt op sociaal gebied. Hun kind is verlegen of onzeker, en is vaak op zichzelf. En een deel van de kinderen blijkt vaak bang niet goed genoeg te zijn of iets helemaal niet te kunnen, waardoor bijvoorbeeld weer buikpijn ontstaat bij het idee naar school te moeten. Ook zie je dat kinderen die leerproblemen hebben, ook moeite krijgen met gedrag, mogelijk uit frustratie.

Zorgen bij ouders

Ouders van te vroeg geboren kinderen maken zich gemiddeld dan ook wat meer zorgen over de toekomst van hun kind dan ouders van op tijd geboren kinderen. Natuurlijk gelden de moeilijkheden op sociaal-emotioneel gebied niet voor alle te vroeg geboren kinderen. Maar dat de basisschooljaren vaak niet vanzelf voorbij glijden, staat vast.
Dit alles zijn echter slechts cijfers uit statistieken, maar een statistiek kun je natuurlijk nooit loslaten op een individueel kind. Daarvoor moet individueel onderzoek worden gedaan, bijvoorbeeld door een orthopedagoog.

Op nvo.nl vind je een overzicht van geregistreerde orthopedagogen.

In onze besloten facebookgroep Grote Kanjers delen ouders ervaringen over de (aanstaande) schooltijd van hun kind, stellen ze vragen en zijn ze elkaar tot steun. Voel je vrij om je aan te melden en je tips te delen of vragen te stellen!

Sluiten