Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Groei

Groei

Ouders met een te vroeg geboren kind of een kind dat bij de geboorte dysmatuur was, blijven gefocust op de groei. Als een kind veel te vroeg geboren wordt, is het klein en mager: er is nog geen of nauwelijks babyvet aanwezig. Dat is ook een van de redenen waarom het kind in de couveuse ligt, het kan zichzelf niet op temperatuur houden.

Groei was in de couveusetijd heel belangrijk, en ook in de beleving van de ouders speelt het een grote rol. Hoe kleiner het kind, hoe kwetsbaarder het is en hoe meer risico’s het loopt – is het gevoel van veel ouders – niet per definitie waar, want er zijn ook kleine, krachtige mensen!

Inhaalgroei

De meeste couveusekinderen zijn bij ontslag niet op het gewicht dat ze zouden moeten zijn als ze op tijd geboren zouden zijn. Dat komt omdat ze hun energie ook op andere manieren nodig hebben om zich buiten de baarmoeder te kunnen ontwikkelen en problemen moeten overwinnen.

Het duurt nog lang voordat het kind de achterstand heeft ingehaald. Heel grofweg: uit de meeste (internationale) studies blijkt dat 66 tot 82% van de kinderen op de (gecorrigeerde) leeftijd tussen de anderhalf en twee jaar een normaal gewicht en een normale lengte heeft. De verschillen ontstaan omdat sommige onderzoeken uitgaan van tenminste een p3 lijn, en andere van p10. Uit het Nederlandse POPS-onderzoek blijkt dat 70% van de kinderen op de (gecorrigeerde) leeftijd van 2 jaar nog niet op het gemiddelde van ‘normale’ 2-jarigen zitten. Maar op de leeftijd van 5 jaar hebben toch een aantal kinderen nog ‘ingelopen’: dat zit nog 60% onder de p50 lijn.
Over prematuren op volwassen leeftijd is maar weinig bekend. Uit één onderzoek blijkt dat vooral meisjes (geboren tussen 1977 en 1979) op 20-jarige leeftijd de groei vrijwel allemaal hebben ingehaald, jongens zijn wel significant kleiner en lichter dan hun leeftijdgenoten. Met name jongens die zowel prematuur als dysmatuur waren, bleven te klein. Bij meisjes is die kans minder groot. Waardoor dat verschil bestaat is niet duidelijk, veronderstelt wordt dat jongens na de geboorte meer complicaties hebben gehad.

Wel is intussen duidelijk dat aan een te snelle inhaalgroei ook nadelen verbonden zijn: deze kinderen neigen snel tot vetzucht wat weer nadelig is voor hun algehele gezondheid.

Bronnen: Kleine Maatjes VOC, Te vroeg geboren (R.de Leeuw, L.Bakker) en Praktijkboek voor Prematuren

In onze besloten facebookgroep Grote Kanjers delen ouders ervaringen over de (aanstaande) schooltijd van hun kind, stellen ze vragen en zijn ze elkaar tot steun. Voel je vrij om je aan te melden en je tips te delen of vragen te stellen!

Sluiten