Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Leerplicht

Leerplicht

Ook voor een ex-couveusekind geldt dat de eerste schooldag aanbreekt zodra hij of zij vier jaar is geworden. Op school gelden andere regels dan thuis; er worden meer en nieuwe eisen aan je kind gesteld, door mensen die je kind minder goed kennen dan jijzelf. Daardoor kan het gebeuren dat je kind (opnieuw) moeilijkheden ondervindt en dat er beperkingen zichtbaar worden.

Bij veel ex-couveusekinderen zien we een ontwikkeling die niet helemaal hetzelfde verloopt als bij leeftijdsgenootjes. Soms worden deze moeilijkheden pas zichtbaar wanneer het kind naar school gaat.

Leerplicht en aanmelding

In Nederland gaan de meeste kinderen een dag na hun vierde verjaardag naar de basisschool. In de periode daarvoor moet je alvast nadenken over de schoolkeuze en informeren hoe lang van tevoren je kind uiterlijk ingeschreven moet worden. Houdt er ook rekening mee dat op sommige scholen de nieuwe kinderen de eerste paar weken of maanden soms kortere dagen hebben dan de andere kinderen.

Vanaf de leeftijd van vijf jaar gaat de leerplicht in en is je kind verplicht om naar school te gaan. De periode op de basisschool duurt meestal 8 jaar (groep 1 t/m 8). Leerlingen die er door bijzondere omstandigheden  langer over doen, mogen uiterlijk tot in het jaar waarin zij 14 jaar worden op de basisschool blijven.

Er zijn openbare scholen en bijzondere scholen. Openbare scholen zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht godsdienst of levensovertuiging. Bijzondere scholen hebben meestal een levensbeschouwelijke of godsdienstige achtergrond. Deze scholen mogen leerlingen met een andere achtergrond in principe weigeren.

Dan zijn er nog ‘algemeen bijzondere scholen‘: dat zijn scholen die een specifieke onderwijskundige methode hanteren. Voorbeelden hiervan zijn het Daltononderwijs, het Freinetonderwijs, Iederwijsscholen, Jenaplanscholen, het Montessori-onderwijs, Vrije school, en de Brede school.

Daarnaast is er nog speciaal onderwijs, bestemd voor kinderen met een handicap of aandoening. In principe wordt geprobeerd ook deze kinderen een passende plek aan te bieden binnen het standaard onderwijs. Doel is elk kind een plek te gunnen op een school in de buurt, waarbij moet worden overlegd welke extra hulp je kind (mogelijk) nodig heeft.

Bron: rijksoverheid.nl.

Extra vrije uren voor 5-jarigen

Vanaf de 5e verjaardag is je kind leerplichtig en moet hij de hele week naar school. Voor sommige ex-couveusekinderen zijn de lange schooldagen erg vermoeiend. Binnen de leerplichtwet is er een bijzondere regeling voor 5-jarigen. Zolang je kind nog geen 6 jaar is mag je hem 5 uur per week thuis houden. Hier is geen speciale toestemming voor nodig, maar je moet het wel melden bij de schooldirecteur.

De vrijstelling kan eventueel uitgebreid worden naar maximaal 10 uur per week, maar dan is er wel speciale toestemming voor nodig van de schooldirecteur. Deze regeling is er alleen om overbelasting van je kind te voorkomen. Zodra je kind 6 jaar is geldt deze vrijstellingsmogelijkheid niet meer.

In onze besloten facebookgroep Grote Kanjers delen ouders ervaringen over de (aanstaande) schooltijd van hun kind, stellen ze vragen en zijn ze elkaar tot steun. Voel je vrij om je aan te melden en je tips te delen of vragen te stellen!

Sluiten