Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Vertellen op school?

Vertellen op school?

Wil je school inlichten over de couveusetijd?

Bij veel ouders speelt de vraag of het verstandig is om aan de leiding van de school (of van een sportvereniging) te vertellen dat je kind een minder goede start heeft gehad. Een terechte twijfel. Wat zijn de gevolgen? Krijgt je kind dan meteen een etiket opgeplakt? Wordt er dan niet te veel op hem/haar gelet en wordt er niet te veel toegeschreven aan dit feit, zonder dat gekeken wordt of er iets anders aan de hand is? Of vertel je het toch niet en zie je wel waar het schip strandt?

Ouders willen dat hun kind een ongecompliceerde start krijgt in een nieuwe omgeving, zoals elk ander kind. Dat er niet speciaal op je kind wordt gelet door de leerkracht als het niet nodig is. Dat er niet vanaf de eerste schooldag een stempel op je kind wordt gedrukt. Dat stempel heeft je kind eigenlijk al doordat je als ouders extra op ze let: kan je kind wel goed meekomen of zie je toch een achterstand vergeleken met op tijd geboren kinderen?

Dan zijn er de controles bij de kinderarts, consultatiebureau, follow-up onderzoek en vaak ook (fysio-)therapie. Verschillende artsen die elk een mening hebben over de ontwikkeling van je kind. Moet er op school nog een mening bijkomen? Moeten er nog meer mensen op je kind gaan letten? En niet te vergeten… wanneer je het eenmaal hebt verteld, is er geen weg terug!

Maar aan de andere kant is het wel een verklaring wanneer je kind zich anders gedraagt of minder goed kan meekomen dan de andere kinderen. Dan kan de leerkracht daar alerter op zijn als het leren of het gedrag niet verloopt zoals verwacht. Ook kan de school onze website raadplegen om zich op de hoogte te stellen. Een risico is dat ze te dicht op het kind gaan zitten en het te weinig ruimte bieden om ‘gewoon’ fouten te kunnen maken. Maar dit wetende, kan je het in de gaten houden.

Waar kunnen leerkrachten rekening mee houden?

Meestal willen leerkrachten graag op de hoogte zijn van de achtergrond van het kind omdat ze denken dat ze er dan rekening mee kunnen houden. Maar de vraag is of de leerkracht wel weet waarmee rekening moet worden gehouden. Want hoe weet hij wat er aan de hand kan zijn en hoe hij daarop moet inspelen? Heeft het kind extra aandacht nodig of is het beter om juist afwachtend te zijn? Deze wetenschap over de achtergrond van je kind is ook een extra zorg voor de leerkracht. Maar toch is het niet goed om te dicht op het kind te gaan zitten. Als men te dicht op een kind zit, heeft hij/zij simpelweg geen ruimte om zich te ontwikkelen.

Ouders en leerkrachten zouden constructief moeten samenwerken om zo te komen tot een betere afstemming op de onderwijsbehoeften van het kind. Je zou kunnen zeggen dat het achterhouden van informatie door de ouders niet in het belang is van het kind, omdat leerkrachten dan niet in staat zijn om op een juiste manier om te gaan met dit kind.

Belangrijk is een professionele houding van de leerkracht, die in veel gevallen te maken heeft met overbezorgde/overbeschermende ouders. Het is zijn taak die bezorgdheid te begrijpen, mee te denken en een realistisch beeld te geven van de mogelijkheden en beperkingen van het kind.

Ouders (en kind) zijn natuurlijk altijd in eerste instantie afhankelijk van de individuele leerkracht. Maar een school zou er voor moeten zorgen dat leerkrachten in staat zijn hier professioneel mee om te gaan.

In onze besloten facebookgroep Grote Kanjers delen ouders ervaringen over de (aanstaande) schooltijd van hun kind, stellen ze vragen en zijn ze elkaar tot steun. Voel je vrij om je aan te melden en je tips te delen of vragen te stellen!

Sluiten