Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Partner

Partner

Na de geboorte van een couveusekindje gaat de meeste aandacht naar moeder en kind. Begrijpelijk, want zij hebben zorg en verpleging nodig. Hoe de partner zich voelt, wordt nogal eens vergeten. Ten onrechte, want zeker bij een vroeggeboorte hebben partners een belangrijke rol.

Veel partners hebben zelf ook het gevoel dat ze aan de zijlijn staan, alsof er niets is wat ze kunnen doen. Maar in de praktijk ben je als partner juist onmisbaar. Je bent vaak eerder dan de moeder in staat om mee te helpen met de verzorging van je kind. En buidelen is zeker niet alleen weggelegd voor de moeder. Wist je dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat partners die veel meehelpen in de zorg voor hun kind een sterkere band met hun kind opbouwen?

Werk

Vaders hebben na de geboorte van hun kind recht op twee dagen kraamverlof, nauwelijks genoeg om zelfs maar de situatie te beseffen waarin je bent terecht gekomen. Wanneer je kind te vroeg is geboren, of om een andere reden in het ziekenhuis moet blijven, kom je er natuurlijk niet met die twee dagen.

Je moet je werk zien te combineren met ziekenhuisbezoek en soms is dat ziekenhuis ver weg. Het kan zelfs zo zijn, dat je partner in een ander ziekenhuis ligt dan je kind. Of bij een meerling dat ze in verschillende ziekenhuizen liggen. Daarnaast kunnen er nog kinderen thuis zijn die zorg en opvang nodig hebben.

Sommige werkgevers zijn meelevend en flexibel, anderen zijn zakelijk en veeleisend. Veel partners zijn bang hun baan kwijt te raken. Soms kun je vakantiedagen gebruiken om op die manier meer tijd te hebben voor je partner en je kind. Het aanvragen van ziekteverlof is ook een optie. Als je daar problemen bij ondervindt, kun je contact opnemen met het maatschappelijk werk van de neonatologieafdeling: zij kunnen een bemiddelende rol spelen.

Maar behalve dat werk een belasting kan zijn, kan het ook als anker dienen. Het kan soms juist van pas komen om je staande te houden in deze lastige periode. Je kunt je even op wat anders concentreren en de contacten via het werk kunnen ook een welkome uitlaatklep zijn voor alle stress en zorgen rond de zwangerschap, de bevalling en de ziekenhuisperiode.

Eigen bedrijf

Weer anders is het voor partners met een eigen bedrijf. Als zelfstandige werken betekent enerzijds dat je meer vrijheid hebt om je werkdagen in te delen of om in deze periode minder opdrachten aan te nemen. Het betekent echter ook dat je bij minder werk minder inkomsten hebt en dat je klanten kwijt kunt raken als opdrachten niet op tijd klaar zijn. Het blijft een moeilijke keuze en soms heb je niet eens de luxe van een keuze.

Overige kinderen

Als het couveusekind niet het eerste kind is in dit gezin, is het vooral de partner die de zorg voor de kinderen thuis heeft, zeker de eerste dagen als de moeder nog in het ziekenhuis is. Geen geringe taak: de kinderen missen hun moeder en zijn vaak nog te klein om goed te kunnen begrijpen wat er aan de hand is.

Je moet je in bochten wringen om je tijd te kunnen verdelen tussen de zorg voor de kinderen thuis, je partner op de kraamafdeling en de baby op neonatologie. Zelfs als er mensen om je heen zijn die de fysieke zorg voor de kinderen willen overnemen, komt het coördineren hiervan vaak op jou neer. En dan is er nog het informeren van vrienden en familie…

Sluiten