Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Familiegerichte zorg

Familiegerichte zorg

Gezinsgerichte zorg (of familiegerichte zorg, de letterlijke vertaling van het uit Amerika afkomstige begrip) is zorg voor het kind, dat deel uitmaakt van een maatschappelijke eenheid, het gezin. De zorg voor het kind is dus ook de zorg voor het gezin, en zelfs voor de familie (en de vriendenkring) waar hij deel van uitmaakt.

De mens is een sociaal wezen en heeft anderen nodig. Een kind heeft mensen om zich heen nodig om gezond te kunnen opgroeien. Natuurlijk zijn ouders, maar daarnaast ook familie en vrienden van de familie, later ook zijn eigen vrienden. Ook die ouders hebben hun naasten nodig, zeker in deze heftige periode.

Wat is het doel van familiegerichte zorg?

Bij deze vorm van zorg zullen de professionals in het ziekenhuis voortdurend de zorgverlenende rol van de ouders aanmoedigen, beschermen en ondersteunen, waardoor de ouders zelf ook weer de controle krijgen over hun eigen kracht en hun gevoel van eigenwaarde (‘dit is mijn kind, en ik ben belangrijk voor hem’). De zorg van de professionals strekt zich ook uit over hun naasten: dat kunnen familie en vrienden zijn: die vormen immers een extra vangnet om de ouders heen om hen te steunen en op te vangen.

Zelfs als ouders het niet prettig vinden om anderen mee te nemen naar hun kindje (en daar kunnen ze allerlei redenen voor hebben), is dat ‘vangnet’ er. De verpleegkundige en de arts kan ernaar vragen: hoe gaat het thuis? Hoe reageerde je familie op de geboorte van je kind? Vraag je hen om hulp?
Daarnaast kunnen er andere kinderen in het gezin zijn, waarvoor de ouders verantwoordelijk zijn. Ook zij maken uiteraard deel uit van de cirkel om het kind heen – en staan net zo dicht bij hun ouders als het kind in het ziekenhuis.

Het mooiste is natuurlijk als de ouders, of eventueel een van de ouders, voortdurend bij het kindje kan zijn op een eigen kamer, waar zij zelf zoveel mogelijk voor hun kind kunnen zorgen en waar ze dus ook kunnen slapen en bezoek ontvangen. Hiervoor moeten de ouders dus wel goede instructies krijgen over hygiëne (ook voor het bezoek), geluid en licht (denk aan de aanwezigheid van een televisie en computer, waarbij je alleen met een koptelefoon het geluid kunt ontvangen en waarvan het flikkerende licht moet worden afgeschermd voor de baby) en bijvoorbeeld aantal bezoekers. Maar in principe zijn de ouders hier vrij in – al is het wenselijk dat de verpleging ook voor dit soort zaken een oogje in het zeil houdt, in het belang van de baby.

Wie zijn familie?

Dat kunnen de ouders van de ouders zijn, broers en/of zussen, vrienden, maar ook collega’s of buren. Of allemaal. Iedereen die belangrijk is voor dit kind en zijn ouders. Gezinnen/families of andere vormen van samenleven kunnen in deze tijd zeer gevarieerd van samenstelling zijn. Bij gezinsgerichte zorg staat respect voor elke vorm van samenleven voorop. Dat wil zeggen dat niet uitsluitend wordt uitgegaan van traditionele gezinspatronen, maar van een diversiteit aan gezinssamenstellingen, achtergronden, familiestructuren, normen en waarden.

Ouders kunnen er ook voor kiezen om aan de verpleegkundigen te vragen, niet alleen hen vertrouwd te maken met de verzorging van hun kind maar ook bijvoorbeeld een oma of tante van het kind, zodat ze het kind ook voor een avond of dagdeel aan de zorgen van een ander kunnen toevertrouwen.

Sluiten