Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Bestuur

Bestuur

Graag stellen wij de bestuursleden van Care4Neo voor:

Voorzitter - Yvonne Meijerink

Yvonne is moeder van Luna (40 weken, na 1 week opgenomen i.v.m. RS-virus) en tweeling Mats en Evi (36 weken, 2 weken opgenomen geweest). Samen wonen ze in Rotterdam met Hugo en hond Sammie. Yvonne is sinds 12-10-2022 de nieuwe voorzitter van Care4Neo. Ze kent Ilona (voormalige voorzitter) van haar eerste studie en wilde heel graag het voorzitterschap van haar overnemen. In haar studie psychologie deed zij onderzoek naar de invloed van prenatale stress op de hechting tussen moeder en kind. Ze heeft lange tijd gewerkt als manager in de jeugdzorg, maar de laatste jaren is zij zelfstandig ondernemer en zet zij zich iedere dag in om mensen, zorg, technologie en data met elkaar te verbinden. Ook binnen Care4Neo zet zij zich in voor het concept Waardegedreven Zorg, zorg waar de behoeften en voorkeuren van ouders en het kind centraal staan en zij ook echt mogen en kunnen meebeslissen.

voorzitter@care4neo.nl

Onderzoek - Marijn Vermeulen

Marijn is moeder van twee te vroeg geboren kinderen en werkt als kinderarts-neonatoloog. Zij leerde haar IC afdeling in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam plotseling van een andere kant kennen toen zij, in plaats van als dokter, als moeder naast de couveuse zat. De ervaring en inzichten die dat opleverde gemotiveerden haar om zich in te zetten voor de belangen van ouders en zieke pasgeborenen. Ze wil de kloof die er kan zijn met zorgprofessionals overbruggen en zet zich in voor meer inspraak en actieve participatie van ouders in wetenschappelijk onderzoek en zorgprocessen. Haar motto is: Duidelijk de stem van de kinderen en hun families laten horen helpt om de neonatale zorg te verbeteren om hun toekomst te verbeteren. Marijn heeft wetenschap en zorg in haar Care4Neo portefeuille.

m.j.vermeulen@erasmusmc.nl

Penningmeester - Lucinda Daniels

Secretaris - Ratna Vromans

Ratna is moeder van Andrew en Owen. Owen is geboren met 30 weken en 6 dagen. Ratna woont met haar jongens en man in Haarlem en is advocaat arbeidsrecht. Toen Owen op de IC en de High- Care terecht kwam, heeft Ratna ervaren dat het verzorgend personeel dag en nacht klaar staat voor de vroeggeborenen. Voor couveuseouders is het zo belangrijk dat zij met vertrouwen de verzorging van hun pasgeboren kindje uit handen kunnen geven. In een hele korte tijd komt er zoveel op hen af. Het is relevant dat de artsen en het verzorgend personeel in hun rol niet de behoeftes van de ouders vergeten. Ratna wil graag haar ervaringen als ouder van een te vroeg geboren inzetten. Om die reden heeft zij zich onlangs aangemeld bij het bestuur om zo bij te dragen aan de belangen van de ouders en de pasgeborenen. Ratna heeft als bestuurslid de rol van secretaris op zich genomen.  

Communicatie - Laura van de Rijke

Laura is moeder van Rick prematuur en dysmatuur geboren. Omdat Rick een randprematuur was heeft ze niet gelijk kennis gemaakt met Care4Neo. Dat is mede de rede dat ze nu als bestuurslid Marketing & Communicatie haar steentje bijdraagt. Zodat Care4Neo nog zichtbaarder wordt bij alle relevante doelgroepen. Voor couveuseouders specifiek dat ze snel de juiste informatie kunnen vinden, hun verhaal kunnen delen en met lotgenoten in contact kunnen komen. Zodat ze weten dat ze niet de enige zijn die worstelen met allerlei zaken rondom hun te vroeg/te licht of ziek geboren kindje. Laura is inmiddels ruim 13 jaar werkzaam als Marketing & Communicatie professional in het bedrijfsleven en sinds 2019 bij Care4Neo.

communicatie@care4neo.nl

Algemeen lid - Francis Blokland

Francis is moeder van 2 volwassen kinderen en oma van 2 kleinkinderen. Ze is geruime tijd directeur geweest van de stichting Palliatieve Zorg voor Kinderen in Nederland. Ze zag dat veel kinderen met een levensduurverkortende aandoening hun leven in de couveuse waren begonnen. Dat maakte dat ze er steeds meer behoefte aan kreeg om zich voor kinderen in te zetten vanaf de geboorte en als het allemaal niet loopt zoals je je wenst. Dit doet ze nu in de functie van bestuurslid vrijwilligers.

Francis is pedagoog en heeft zich gedurende haar werkzame leven altijd ingezet voor kinderen. Daarnaast is ze ook lichaamsgericht therapeut. Het mooiste vind ze als ze dit ouders en zorgverleners kan leren zodat het kind zich tot in het diepst van zijn wezen gezien voelt en ervaart dat er van hem gehouden wordt.

Sluiten