Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Bestuur

Bestuur

Graag stellen wij de bestuursleden van Care4Neo voor:

Ilona Jochems

Ilona is moeder van Mathijs* (23 weken) en tweeling Alexander & Casper (26 weken en 1 dag). Samen wonen ze in Rotterdam. Ilona is sinds enkele jaren voorzitter van Care4Neo. De reden dat ze vrijwilligerswerk is gaan doen, is omdat ze merkte dat je erg stevig in je schoenen moet staan wanneer je kindje een moeilijke start heeft en opgenomen wordt op de NICU. Omdat het vaak moeilijk is om alles te overzien, wil ze de zorg rondom kinderen met een moeilijke start verbeteren, vanuit het perspectief van ouders en kind. In het dagelijks leven is Ilona zelfstandig ondernemer.

voorzitter@care4neo.nl

Giulia Maas

Giulia is moeder van Aidan welke in 2011 12 weken te vroeg is geboren. In haar dagelijkse leven werkt zij als bedrijfsadviseur op een accountantskantoor. In 2013 zag ze op de website van toen nog de VOC een vacature voor penningmeester. Ze wilde in die periode graag een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de belangen van ouders en zieke pasgeborenen. In de rol als penningmeester kan ze haar enerzijds hierin een bijdrage leveren door het inzetten van haar kennis omtrent financiën en cijfers en aan de anderen kant haar ervaringen als ouder van een te vroeg geboren kind delen.

finance@care4neo.nl

Wimar Bolhuis

Wimar werkt als econoom en bestuurskundige aan de Universiteit Leiden. Hij werd zelf als premature en dysmature baby geboren en kreeg mee dat zijn ouders toentertijd veel steun hadden aan de voorloper van Care4Neo, de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC. Toen zijn vriendin en hij in 2019 hun eerste kind verwachtten, meldde hij zich aan voor het bestuur. Hij wil zijn ervaring en kennis inzetten om het wetenschappelijk onderzoek naar vroeggeboren kinderen en hun ouders te verbeteren. Een belangrijke wens daarnaast is om meer inzicht te krijgen in de lange termijngevolgen van vroeggeboorte, onder meer door nu volwassen prematuur geborenen en zorgverleners bij elkaar te brengen en het follow-up-onderzoek uit te breiden. Wimar heeft het nieuwe netwerk voor ex-couveusekinderen, wetenschappelijk onderzoek en belangenbehartiging in zijn portefeuille.

excouveusekinderen@care4neo.nl

Marijn Vermeulen

Marijn is moeder van twee te vroeg geboren kinderen en werkt als kinderarts-neonatoloog. Zij leerde haar IC afdeling in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam plotseling van een andere kant kennen toen zij, in plaats van als dokter, als moeder naast de couveuse zat. De ervaring en inzichten die dat opleverde gemotiveerden haar om zich in te zetten voor de belangen van ouders en zieke pasgeborenen. Ze wil de kloof die er kan zijn met zorgprofessionals overbruggen en zet zich in voor meer inspraak en actieve participatie van ouders in wetenschappelijk onderzoek en zorgprocessen. Haar motto is: Duidelijk de stem van de kinderen en hun families laten horen helpt om de neonatale zorg te verbeteren om hun toekomst te verbeteren. Marijn heeft wetenschap en zorg in haar Care4Neo portefeuille.

m.j.vermeulen@erasmusmc.nl

Tom Ponjee

Tom is secretaris in het bestuur van Care4Neo. Daarnaast helpt hij mee aan de organisatie van wereldprematurendag en de belangenbehartiging van Care4Neo richting de politiek. Als ouder van een prematuur geboren kindje heeft hij ervaren hoe belangrijk de zorg voor deze kindjes en de ondersteuning voor de familie is. Die ervaringen motiveert hem om zich dagelijks in te zetten voor Care4neo. In het dagelijks leven werkt uit als adviseur public affairs bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Laura van de Rijke

Laura is moeder van Rick prematuur en dysmatuur geboren. Omdat Rick een randprematuur was heeft ze niet gelijk kennis gemaakt met Care4Neo. Dat is mede de rede dat ze nu als bestuurslid Marketing & Communicatie haar steentje bijdraagt. Zodat Care4Neo nog zichtbaarder wordt bij alle relevante doelgroepen. Voor couveuseouders specifiek dat ze snel de juiste informatie kunnen vinden, hun verhaal kunnen delen en met lotgenoten in contact kunnen komen. Zodat ze weten dat ze niet de enige zijn die worstelen met allerlei zaken rondom hun te vroeg/te licht of ziek geboren kindje. Laura is inmiddels ruim 13 jaar werkzaam als Marketing & Communicatie professional in het bedrijfsleven en sinds 2019 bij Care4Neo.

communicatie@care4neo.nl

Francis Blokland

Francis is moeder van 2 volwassen kinderen en oma van 2 kleinkinderen. Ze is geruime tijd directeur geweest van de stichting Palliatieve Zorg voor Kinderen in Nederland. Ze zag dat veel kinderen met een levensduurverkortende aandoening hun leven in de couveuse waren begonnen. Dat maakte dat ze er steeds meer behoefte aan kreeg om zich voor kinderen in te zetten vanaf de geboorte en als het allemaal niet loopt zoals je je wenst. Dit doet ze nu in de functie van bestuurslid coördinator vrijwilligers.

Francis is pedagoog en heeft zich gedurende haar werkzame leven altijd ingezet voor kinderen. Daarnaast is ze ook lichaamsgericht therapeut. Het mooiste vind ze als ze dit ouders en zorgverleners kan leren zodat het kind zich tot in het diepst van zijn wezen gezien voelt en ervaart dat er van hem gehouden wordt.

Bestuur

Wil je in contact komen met het bestuur van Care4Neo? Ga dan naar het contactformulier, wij horen graag van je!

Sluiten