Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Richard de Leeuwprijs

Richard de Leeuwprijs

De Richard de Leeuwprijs van Care4Neo is ingesteld om iemand te honoreren die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor en bijgedragen heeft aan de bewerkstelliging van de doelstellingen van de vereniging, dus mensen die zich inzetten voor de best mogelijke zorg voor het kind en zijn ouders in brede zin van het woord.

Richard de Leeuwprijs

De Richard de Leeuwprijs is vernoemd naar de initiatiefnemer van Care4Neo en in 1999 ingesteld bij zijn pensionering als neonatoloog en zijn afscheid van de Care4Neo. De prijs wordt jaarlijks door Richard de Leeuw zelf uitgereikt.

Doel

De prijs is ingesteld om iemand te honoreren die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor en bijgedragen heeft aan de bewerkstelliging van de doelstellingen van de vereniging, dus mensen die zich inzetten voor de best mogelijke zorg voor het kind en zijn ouders in brede zin van het woord.

Tot de doelgroep voor de prijs behoren de vrijwilligers van de vereniging, zorgverleners uit de diverse beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg aan het couveusekind (zoals verpleegkundigen en artsen), of zijn ouders (zoals maatschappelijk werkenden). Maar ook anderen, zoals politici en journalisten, kunnen in aanmerking komen voor deze prijs, mits aan de doelstelling wordt voldaan.

Nominaties

Iedereen kan één kandidaat aanmelden. Dat kan persoonlijk, of als team/afdeling etcetera.

Jaarlijks wordt aan alle geledingen van Care4Neo, aan alle neonatologieafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen en aan de sectie neonatologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, gevraagd een voordracht te doen. De voordracht dient vergezeld te gaan van een motivatie en omschrijving van de bijzondere verdienste. Uiteindelijk bepaalt de onderstaande jury aan wie de prijs dat jaar toekomt.

Jury

De samenstelling van de jury is als volgt:

  • Een kinderarts-neonatoloog
  • De winnaar van de Richard de Leeuwprijs van het voorgaande jaar
  • een bestuurslid van de Care4Neo

Eerdere winnaars Richard de Leeuwprijs

Richard de Leeuwprijs 2020 uitgereikt aan het Kleine Helden Huis

vrijdag 20 november 2020 19:34 Op 20 november hebben Ilona Jochems (voorzitter Care4Neo) en Gert Jan van Steenbrugge de Richard de Leeuwprijs 2020 uitgereikt in en aan het Kleine Helden Huis. lees verder
Sluiten