Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Richard de Leeuwprijs

Richard de Leeuwprijs

De Richard de Leeuwprijs van Care4Neo is ingesteld om iemand te honoreren die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor en bijgedragen heeft aan de bewerkstelliging van de doelstellingen van de vereniging, dus mensen die zich inzetten voor de best mogelijke zorg voor het kind en zijn ouders in brede zin van het woord.

Richard de Leeuwprijs

De Richard de Leeuwprijs is vernoemd naar de initiatiefnemer van Care4Neo en in 1999 ingesteld bij zijn pensionering als neonatoloog en zijn afscheid van de Care4Neo. De prijs wordt jaarlijks door Richard de Leeuw zelf uitgereikt.

Doel

De prijs is ingesteld om iemand te honoreren die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor en bijgedragen heeft aan de bewerkstelliging van de doelstellingen van de vereniging, dus mensen die zich inzetten voor de best mogelijke zorg voor het kind en zijn ouders in brede zin van het woord.

Tot de doelgroep voor de prijs behoren de vrijwilligers van de vereniging, zorgverleners uit de diverse beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg aan het couveusekind (zoals verpleegkundigen en artsen), of zijn ouders (zoals maatschappelijk werkenden). Maar ook anderen, zoals politici en journalisten, kunnen in aanmerking komen voor deze prijs, mits aan de doelstelling wordt voldaan.

Nominaties

Iedereen kan één kandidaat aanmelden. Dat kan persoonlijk, of als team/afdeling etcetera.

Jaarlijks wordt aan alle geledingen van Care4Neo, aan alle neonatologieafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen en aan de sectie neonatologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, gevraagd een voordracht te doen. De voordracht dient vergezeld te gaan van een motivatie en omschrijving van de bijzondere verdienste. Uiteindelijk bepaalt de onderstaande jury aan wie de prijs dat jaar toekomt.

Jury

De samenstelling van de jury is als volgt:

  • Een kinderarts-neonatoloog
  • De winnaar van de Richard de Leeuwprijs van het voorgaande jaar
  • een bestuurslid van de Care4Neo

Eerdere winnaars Richard de Leeuwprijs

Richard de Leeuwprijs 2022 uitgereikt aan Ria Vink

Ria Vink - Richard de Leeuwprijs 2022 - 1vrijdag 18 november 2022 19:43 Doel van deze prijs is iemand te honoreren die op uitzonderlijke wijze heeft bijgedragen aan de doelstelling van Care4Neo (voorheen de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen): ouders van te vroeg, te licht en ziek, op tijd geboren, kinderen te ondersteunen in hun rol, vader of moeder te zijn van hun kind. lees verder

Richard de Leeuwprijs 2021 uitgereikt aan Alberdien Kenbeek

Richard de Leeuwprijszondag 05 december 2021 11:04 Elk jaar reiken we de Richard de Leeuwprijs uit aan iemand die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor en bijgedragen heeft aan de bewerkstelliging van de doelstellingen van de vereniging. Dit jaar heeft Alberdien Kenbeek deze prijs in ontvangst mogen nemen. Alberdien is reeds vele jaren als vrijwilliger actief bij Care4Neo. Zij is iemand die zich met hart en nieren inzet voor couveusekinderen en hun ouders, zowel binnen als buiten Care4Neo, waaraan zij al vele jaren verbonden is en met verschillende petten op. lees verder

Richard de Leeuwprijs 2020 uitgereikt aan het Kleine Helden Huis

Uitreiking Richard de Leeuwprijs 2020-3vrijdag 20 november 2020 19:34 Op 20 november hebben Ilona Jochems (voorzitter Care4Neo) en Gert Jan van Steenbrugge de Richard de Leeuwprijs 2020 uitgereikt in en aan het Kleine Helden Huis. lees verder

2019 - Brenda van Osch

Oa schrijfster van het boek “ het onvoltooide kind”

2018 – Tjarda den Dunnen

VOC voorzitter

2017 – Barbara Veul

Hoofdredacteur ‘Kleine Maatjes

2016 – Monique Oude Reimer

Co-director Sophia NIDCAP trainingscentrum

2015 – Mariette van Mackelenbergh

Pedagogisch Medewerker Jeroen Bosch Ziekenhuis

2014 – Nikk Conneman

Neonatoloog Sophia Kinderziekenhuis

2013 – Marie-Jeanne Wolff en Karen Koldewijn

Initiatiefnemers ToP-programma

2012 – Ria van Leeuwen

Verpleegkundige en oprichter GO-poli (Groene Hart ziekenhuis Gouda)

2011 – Wilma van Katwijk

Kinderfysiotherapeut/VOC-vrijwilliger

2010 – Karin van der Weijden

VOC vrijwilliger (o.a. regiocoördinator Zuid)

2009 – Jacqueline Vos

VOC vrijwilliger (bestuurslid/penningmeester)

2008 – Ingrid Hankes Drielsma en Joke Wielenga

NIDCAP onderzoekers AMC

2007 – Greet van Wijnen

VOC-vrijwilliger (initiatiefnemer team Maatje Groter)

2006 – Monique Duijvestijn

Maatschappelijk werkende LUMC

2005 – Laila de Groot

Kinderfysiotherapeut, bewegingswetenschapper

2004 – Gert Jan van Steenbrugge

VOC voorzitter

2003 – Lya den Ouden

Kinderarts-neonatoloog en voormalig POPS-onderzoeker

2001 – Zita van der Heyden

Hoofdredacteur ‘Kleine Maatjes

Sluiten