Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Care4Neo vraagt aandacht voor PRESAFE Studie

dinsdag 28 februari 2023 21:14

Care4Neo is vanuit Commissie Wetenschap vaak betrokken bij onderzoeksaanvragen in een vroeg stadium. We vragen nu aandacht voor een onderzoeksvoorstel in ontwikkeling: de PRESAFE studie. Hieronder kun je meer lezen over de achtergronden en hoe we betrokken zijn en het onderzoeksvoorstel. Ten slotte vind je een link naar een vragenlijst.

Rol van Care4Neo in PRESAFE studie

Het onderzoeksteam van de PRESAFE studie vraagt graag naar de mening over het onderzoeksvoorstel. Zij hopen zo meer inzicht te krijgen in de bereidheid van patiënten om, in de toekomst, deel te nemen aan de PRESAFE studie. De betrokkenheid van Care4Neo houdt o.a. in dat we meedenken over het belang van het onderzoek voor patiënten, en onze mening geven over allerlei aspecten van het op te starten onderzoek. Bijvoorbeeld over de relevantie, de veiligheid, over de ethiek maar ook over het patiëntenvoorlichtingsmateriaal.

Doel van deze vragenlijst

Het doel van deze vragenlijst is het verkrijgen van informatie over de haalbaarheid van de studie, voornamelijk gericht op de bereidheid tot deelname aan een deze specifieke studie en jullie voorkeuren in de voorlichting hieromtrent. Daarom willen we graag weten of jullie, na het lezen van onderstaande informatie, deelname aan de PRESAFE studie zouden overwegen.

Achtergrondinformatie PRESAFE studie

PRESAFE is een landelijke studie om te zorgen dat te vroeg geboren kinderen minder antibiotica krijgen. Standaard krijgt het grootste gedeelte van de te vroeg geboren kinderen antibiotica, wel meer dan meer dan 85%! Maar slecht enkele kinderen blijken dit echt nodig te hebben voor een infectie. Antibioticagebruik na de geboorte kan leiden tot nadelige effecten later tijdens opname (darmontsteking, infectie en sterfte) en/of op latere leeftijd (astma, allergie, obesitas). We hebben een nieuw stofje in het bloed ontdekt, namelijk presepsin, waarvan we weten dat het goed kan voorspellen of er een infectie is en dus of het nodig is om antibiotica te geven.

Doel van de PRESAFE studie

In de PRESAFE studie wordt onderzocht of een nieuwe bloedtest kan bijdragen aan minder overbodig antibioticagebruik in te vroeg geboren kinderen.

Wie kunnen er meedoen?

Kinderen geboren bij een zwangerschapsduur van 32 weken of minder en die volgens de Nederlandse richtlijn standaard antibiotica toegediend zouden krijgen

Wat zou meedoen inhouden?

Als uw kind zou deelnemen aan de studie, loten we tussen de standaard-arm en de onderzoeks-arm. In de standaard-arm krijgt uw kind antibiotica; dit is volgens de Nederlandse richtlijn die we nu gebruiken. In de onderzoeks-arm krijgt uw kind alleen antibiotica als het stofje hoog is en we dus daarom vermoeden dat er een infectie is. Als uw kind in de onderzoeks-arm komt, is de grootste kans dat het geen antibiotica krijgt. Het kan zo zijn dat uw kind eerst geen antibiotica heeft gekregen in de onderzoeks-arm, maar dat later blijkt dat uw kind dit toch nodig heeft: dan wordt dit uiteraard gewoon geven.

Door eenmalig de vragenlijst in te vullen komen de onderzoekers meer te weten over de haalbaarheid van de studie. De vragenlijst gaat uit van: "Stel dat..." Dus, stel dat je kind te vroeg geboren is bij een zwangerschapsduur onder de 32 weken, zou je in dat geval deelname aan een studie als de PRESAFE studie overwegen? Hier vind je de vragenlijst: https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/eusurvey/runner/Care4NeoPreSafe

Heb je vragen of wil je iets anders hierover kwijt? Neem contact op met de coördinator wetenschap bij Care4Neo via wetenschap@care4neo.nl

« Terug

Sluiten