Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Richard de Leeuwprijs 2020 uitgereikt aan het Kleine Helden Huis

Uitreiking Richard de Leeuwprijs 2020-3vrijdag 20 november 2020 19:34

Op 20 november hebben Ilona Jochems (voorzitter Care4Neo) en Gert Jan van Steenbrugge de Richard de Leeuwprijs 2020 uitgereikt in en aan het Kleine Helden Huis.

Beide initiatiefnemers , Angelique Haringsma en Hiltje Heyman waren beide aanwezig en hebben we aangenaam overvallen. Anders als in voorgaande jaren was het een korte ceremonie, aangezien ze tussen de policonsulten door moesten ‘inbreken’. Maar niet minder leuk, gegeven de omstandigheden. Het Kleine Heldenhuis is een prachtig initiatief in de nazorg voor gezinnen met een prematuur geboren kindje. 

Uitreiking RdeL prijs 2020 I (1).JPEG

De Richard de Leeuwprijs van Care4Neo is ingesteld om iemand te honoreren die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor en bijgedragen heeft aan de bewerkstelliging van de doelstellingen van de vereniging, dus mensen die zich inzetten voor de best mogelijke zorg voor het kind en zijn ouders in brede zin van het woord.

Tot de doelgroep voor de prijs behoren de vrijwilligers van de vereniging, zorgverleners uit de diverse beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg aan het couveusekind (zoals verpleegkundigen en artsen), of zijn ouders (zoals maatschappelijk werkenden). Maar ook anderen, zoals politici en journalisten, kunnen in aanmerking komen voor deze prijs, mits aan de doelstelling wordt voldaan.

Richard de Leeuw

De Richard de Leeuwprijs is vernoemd naar de initiatiefnemer van de VOC en in 1999 ingesteld bij zijn pensionering als neonatoloog en zijn afscheid van de VOC. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt. 

Richard de Leeuw

« Terug

Sluiten