Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

« Terug

Derde bijeenkomst voor ex-couveusekinderen

donderdag 03 juni 2021

Graag nodigt Care4Neo je uit voor een volgende bijeenkomst van het netwerk op dinsdagavond 8 juni om 20:00 uur. We zijn erg blij met de vele aanmeldingen van ex-couveusekinderen die binnen blijven komen. Jullie inzet om de bekendheid van dit netwerk te vergroten zorgt hiervoor – grote dank! En vanuit Care4Neo natuurlijk een heel hartelijk welkom aan de nieuwe leden.

De bijeenkomst gaat over de uitkomsten van het langjarige POPS onderzoek, waarin Nederlandse kinderen die geboren zijn in 1983 worden gevolgd. Sylvia van der Pal, onderzoeker bij TNO en coördinator van POPS, en Martijn Finken, kinderarts-endocrinoloog bij het VUmc, vertellen over de bevindingen en hun wensen voor vervolgonderzoek. Sylvia en Martijn zijn van harte bereid om jullie vragen te beantwoorden en zijn benieuwd waar jullie graag meer aandacht voor zouden willen. Daarbij is het goed even stil te staan bij de vragenlijst voor ex-couveusekinderen die nu in de maak is om rond te sturen naar alle leden en daarbuiten, als onderzoeksproject.

Natuurlijk beginnen we de bijeenkomst met een kennismaking. Er zijn immers weer nieuwe leden bij. Het is fijn om te weten van elkaar wie we zijn, welke geschiedenis we hebben, en wat we verwachten. We horen van veel leden dat deze gesprekken in kleinere kring erg worden gewaardeerd, omdat het mooi is om te herkennen en te erkennen. Erg fijn, dus dat ondersteunen we graag.

Door corona moet de bijeenkomst vanzelfsprekend online plaatsvinden. We hebben gekozen voor MS Teams. Dit is de link om op dinsdagavond 8 juni om 20:00 uur de bijeenkomst bij te wonen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTcyMGU2YjktMjk5Zi00MzNiLWIzMmEtMjRmYTM5YzA5OTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca2a7f76-dbd7-4ec0-9108-6b3d524fb7c8%22%2c%22Oid%22%3a%2224b27bc2-690f-4da0-ac46-f9b343209058%22%7d

Mocht je ex-couveusekinderen kennen die betrokken willen worden bij dit netwerk van Care4Neo, dan kan dat natuurlijk. Van harte welkom! Geïnteresseerden kunnen altijd contact opnemen. Dit kan via het e-mailadres excouveusekinderen@care4neo.nl.

Tot dinsdag 8 juni! (Aanmelden is niet verplicht, maar het zou wel fijn zijn.)

« Terug

Sluiten