Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

« Terug

Vragenlijst naar ervaringen ouder(s) met ROP screening

Algemeen - Laptop Vergrootglaszaterdag 02 april 2022

Care4Neo is vanuit de Commissie Wetenschap vaak betrokken bij richtlijn ontwikkelingen. We vragen nu aandacht voor de richtlijn "prematuren retinopathie" (Engels ROP- Retinopathy of Prematurity) die dit jaar wordt herzien. De richtlijn vormt de basis voor screening en behandeling van prematuren retinopathie.

Care4Neo is lid van de werkgroep van de richtlijn herziening om de belangen van (ouders van) te vroeg geboren kinderen te vertegenwoordigen. Wij willen ouders van kinderen die ROP screening hebben ondergaan daarom graag wat vragen stellen over jouw ervaringen met de prematuren retinopathie / ROP screening.

Voordat we met de vragen beginnen leggen we nog even kort uit wat ROP ook alweer inhoudt.

Wat is prematuren retinopathie?

 Het netvlies (retina) is een onderdeel van het oog dat essentieel is voor het zien. De bloedvaten die dit netvlies van voeding voorzien zijn pas in de laatste weken van de zwangerschap volgroeid. Bij een te vroeg geboren kind zullen deze bloedvaten in de eerste levensmaanden dus nog moeten uitgroeien. Door veel oorzaken kan de normale groei van deze bloedvaten verstoord worden. Er is dan sprake van prematurenretinopathie, ook wel ROP genoemd. 

Waarom worden te vroeg geboren kinderen oogheelkundig onderzocht? 

Bij een klein aantal kinderen met ROP ontstaat een ernstige vorm die behandeld moet worden. Met deze behandeling wordt geprobeerd om blind- of slechtziendheid te voorkomen. Om die behandeling tijdig te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat ROP in een vroeg stadium herkend wordt. Dit gebeurt door middel van een oogonderzoek.

Wat vragen wij?

Wil je de vragenlijst over je ervaring met de screening op ROP via deze link invullen?  Invullen van de vragenlijst kost circa 15 min van uw tijd.  Indien u meerdere te vroeg geboren kinderen heeft, vul de vragen dan in voor het meest recente te vroeg geboren kind.Heb je vragen of wil je iets anders hierover kwijt? Neem contact op met ondergetekende, coördinator wetenschap bij Care4Neo via wetenschap@care4neo.nl.

« Terug

Sluiten