Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

Publicaties

Publicaties

Opgroeien na vroeggeboorte

Algemeen - Document10-05-2024 Sabrina Twilhaar doet onderzoek aan de Universiteit van Warwick naar de ontwikkeling van te vroeg geboren kinderen. In dit artikel vertelt zij hier meer over. lees verder

Bambi Belt solution gaat periode van klinische proeven in

02-08-2021 Bambi Medical kondigt de start aan van klinische proeven voor haar neonatale bewakingssysteem voor vitale functies - de Bambi Belt solution. De tests zullen dienen als input voor het dossier voor de CE MDR indiening en is de laatste stap die nodig is voor goedkeuring om het CE-markering te verkrijgen. lees verder

Veel stress bij ouders en hechting onder druk

29-06-2021 Samen met een internationale groep onderzoekers en ouders onderzocht klinisch epidemioloog en kinderarts-in-opleiding Nicole van Veenendaal wat de beperkingen die werden opgelegd door ziekenhuizen als gevolg van de corona-pandemie doen met ouders en hun kinderen op afdelingen neonatologie. Ook werden er evidence based aanbevelingen gemaakt voor het veilig continueren van zorg op afdelingen neonatologie tijdens een pandemie en in de toekomst. De resultaten maken nogmaals extra duidelijk hoe belangrijk het is, om ouders als volwaardige en gelijkwaardige partners op afdelingen neonatologie te integreren. lees verder

Onderzoek Arbeidsparticipatie en studie ouders met zorgintensief kind naar de Tweede Kamer

24-06-2021 In het laatste kwartaal van 2020 en begin 2021 hebben jullie via interviews deelgenomen aan het onderzoek ”Arbeidsparticipatie en studie ouders met zorgintensief kind”. Slim Beleid, De Beleidsonderzoekers en Andriessen Arbeidsparticipatie hebben dat onderzoek in opdracht van het Ministerie van VWS uitgevoerd. Het project heeft twee producten opgeleverd: een onderzoeksrapport en een praktische brochure met tips voor ouders met een zorgintensief kind en deskundigen die hen ondersteunen. lees verder

PROTEA-studie, minder longproblemen door bacteriedeeltjes na vroeggeboorte

20-03-2021 Ze zijn in hun eerste levensjaren vaker ziek: kinderen die te vroeg geboren zijn. Daardoor raken hun longen soms beschadigd. En dat kan grote gevolgen hebben voor de longgezondheid in het latere leven. Een poeder met bacteriedeeltjes kan dit misschien voorkomen. Gerdien Tramper is onderzoeker en kinderarts in Franciscus Gasthuis en Vlietland. Samen met Hermelijn Smits van het LUMC en John Penders van het MUMC zoekt zij, met steun van Longfonds, uit hoe dit zit. Hun onderzoek heet de PROTEA-studie. In deze video vertelt Gerdien Tramper over dit onderzoek en legt ze uit hoe bacteriedeeltjes een kind kunnen beschermen tegen het krijgen van luchtweginfecties. lees verder

We zijn benieuwd naar uw ervaring, helpt u mee?

12-12-2020 Care4Neo werkt samen met OLVG en enkele andere ziekenhuizen aan de opzet voor een onderzoek naar de zorg voor te vroeg, te klein of ziek geboren kinderen. We willen onderzoeken hoe we ouders het beste kunnen ondersteunen tijdens de opname van hun kind. We willen graag weten hoe ouders nu betrokken zijn in de zorg. lees verder

Ontwikkeling nieuw vaccin tegen RS-virus

20-10-2020 Het respiratoir syncytieel virus (RSV) is één van de belangrijkste virussen die een verkoudheid (luchtweginfectie) veroorzaakt. Het is met name actief van oktober tot en met maart. Bijna alle kinderen krijgen een infectie met dit virus voor hun tweede verjaardag. He is dus van belang dat er onderzoek wordt gedaan naar een vaccin. lees verder

Het delen van kennis uit onderzoek

20-10-2020 In de Kleine Maatjes van januari 2020 werd het unieke Nederlandse POPS cohort al kort geïntroduceerd. Het POPS cohort is een grootschalig onderzoek waarbij bijna alle kinderen geboren in 1983 ... lees verder

Computergame Powermove verbetert de motoriek van prematuur geboren kinderen

20-10-2020 Uit onderzoek blijkt dat 50 tot 60% van de zeer vroeg geboren kinderen en kinderen met een zeer laag geboortegewicht ernstige problemen heeft in de motorische ontwikkeling. Deze motorische ... lees verder

Geneesmiddelen bij prematuren: promotieonderzoek

07-12-2018 Evidence-Based Pharmacotherapy in Preterm Infants – Aiming at a moving target lees verder
Sluiten