Ons telefoon: (010) 737 0256 Ons e-mailadres: info@care4neo.nl

« Terug naar het nieuwsoverzicht

SToP-BPD studie resultaten – informatie voor ouders

25-08-2021 09:03

Van 2011 tot 2016 heeft de SToP-BPD studie plaatsgevonden in 16 NICU’s in Nederland en België. De resultaten van de SToP-BPD studie zijn nu gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Graag leggen wij de resultaten van het onderzoek aan u uit.

Waar ging de SToP-BPD studie over?

De SToP-BPD ging over het toedienen van hydrocortison, een stresshormoon ter voorkoming van bronchopulmonale dysplasie oftewel chronische longschade wat kan ontstaan bij een te vroeggeboren kind. Als gevolg van kunstmatige beademing kan schade ontstaan aan de onrijpe, premature longen. Als deze schade te groot is, ontstaat een ziektebeeld dat wij bronchopulmonale dysplasie noemen, afgekort BPD. Een van de mogelijke behandelingen is het toedienen van het bijnierhormoon hydrocortison. Ondanks dat het in toenemende mate voorgeschreven wordt, is er tot nu toe geen onderzoek gedaan dat laat zien dat hydrocortison de kans op het ontwikkelen van BPD daadwerkelijk vermindert. Daarnaast is er onvoldoende bekend over het effect van deze behandeling op de lange termijn ontwikkeling van het kind.

In de SToP-BPD studie is door middel van loting de helft van de kinderen  gedurende 22 dagen behandeld met hydrocortison. De andere helft van de kinderen is ingedeeld in de placebogroep en zij hebben gedurende deze 22 dagen een placebo gekregen (een stof zonder werking).

Wat zijn de resultaten van de studie?

In tegenstelling tot wat artsen dachten, laat het onderzoek zien dat er geen verschil is tussen beide groepen in het aantal kinderen dat BPD heeft ontwikkeld. Hydrocortison vermindert de ontwikkeling van BPD dus niet. Bij verdere analyse van de gegevens, zien we een voorzichtige aanwijzing dat hydrocortison mogelijk een gunstig effect heeft op de kans op overlijden. Er zijn in beide behandelgroepen kinderen overleden tijdens hun behandeling, maar mogelijk zijn dat er iets minder in de groep die hydrocortison heeft gehad. We schrijven hier bewust “voorzichtige aanwijzing” omdat er nog veel onzekerheid bestaat of dit echt zo is. Er zal meer onderzoek nodig zijn om meer zekerheid over het effect van hydrocortison op de kans op overlijden te verkrijgen.

Daarnaast zijn alle kinderen uitgenodigd om op de gecorrigeerde leeftijd van 2 jaar deel te nemen aan het ontwikkelingsonderzoek. Wij hebben 95% van de kinderen die daarvoor in aanmerking kwamen teruggezien. Op deze leeftijd hebben we opnieuw gekeken naar het verschil tussen de twee behandelgroepen in het aantal kinderen met een slechte uitkomst. Er is geen verschil gevonden in het aantal kinderen met een ontwikkelingsachterstand tussen beide groepen. Hydrocortison zorgt dus niet voor een slechtere uitkomst op de leeftijd van 2 jaar.

Vragen?

De ouders van de kinderen die hebben deelgenomen aan de SToP-BPD studie hebben een uitgebreide informatie brief ontvangen via het ziekenhuis waar hun kind opgenomen is geweest. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend dokter. Lees hier ook de wetenschappelijke publicaties: Korte termijn rapport en lange termijn rapport.

 

Nienke Halbmeijer, arts-onderzoeker Amsterdam UMC

Wes Onland, neonatoloog en hoofdonderzoeker Amsterdam UMC

Anton van Kaam, neonatoloog en hoofdonderzoeker Amsterdam UMC

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief > 2021

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

Sluiten